Medicinske sestre na određeno vrijeme

Magistra logopedije na određeno vrijeme

Medicinska sestra na neodređeno vrijeme