OBRASCI

Naziv Klinika / Zavod Dokument Link
Informacije za roditelje i djecu Zavod za anesteziju Upute Preuzmi
Informacije za roditelje i pacijente – Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Upute Preuzmi
Informacije za roditelje i pacijente- Odjel za kliničku mikrobiologiju Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Upute Preuzmi
Informirani pristanak za ceVUS Odsjek za nefrologiju Upute Preuzmi
Izvod iz pravilnika o kućnom redu Upute Preuzmi
Pismo roditeljima Upute Preuzmi
Popis pretraga – Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Upute Preuzmi
Popis pretraga – Odjela za kliničku mikrobiologiju Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Upute Preuzmi
Upute za anesteziju djece predviđenu za zahvat u jednodnevnoj kirurgiji Klinika za dječju kirurgiju
Zavod za anesteziju
Upute Preuzmi
Upute za skupljanje 24 satnog urina Klinika za pedijatriju
Odsjek za nefrologiju
Upute Preuzmi

Prikazano 10 od 11 .
Stranica 1 od 2