Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2, referentnog MIS broja KK.08.1.2.04, projekt „OPREMANJE KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB U SVRHU POBOLJŠANJA PRISTUPA BOLNIČKOJ SKRBI ZA DJECU“ broj Ugovora K.K.08.1.2.04.0001, nabavit će se medicinska oprema prilagođena specifičnim potrebama dječje dobi za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Obnavljanjem postojeće medicinske opreme, te kupnjom nove sofisticirane medicinske opreme podići ćemo kvalitetu pružanja bolničke zdravstvene skrbi najranjivijih skupina, a to su djeca. Kako je naša Klinika ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji prepoznata kao centar izvrsnosti sa renomiranim stručnjacima iz svih područja pedijatrijske medicine, nabavkom nove sofisticirane medicinske opreme podići ćemo kvalitetu kao i opseg pružanja bolničke zdravstvene skrbi na najviši nivo. Iznos bespovratnih sredstva dodijeljenih Klinici je 54.979.503,60 kn koji se u cjelokupnom iznosu financira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Ukupno vrijeme provedbe projekta je 23 mjeseca od prve započete projektne aktivnosti koja je bila u ožujku 2018. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/