VIJEĆA KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Renato Mittermayer, dr.med. – predsjednik Upravnog vijeća
Prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med. – član
prof.dr.sc. Damir Eljuga, dr.med. – član
prim. Zoran Barčot, dr.med. – član
Jasenka Švarčan, ms. – član

prim. Ivančica Škarić, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, zamjenica predsjednice, predsjednica
Prim. mr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med., spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske hematologije i onkologije, zamjenica
prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., spec. dječje kirurgije
doc. dr. sc. Iva Hojsak, dr. med., spec. pedijatar, uži spec. ped. gastroenterologije
doc.dr.sc. Diana Butković, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prof.dr.sc. Amarela Lukić Grlić, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije
Tomislav Ribičić, dr.med., spec. ortopedije
doc.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević, dr.med., spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske onkologije, prof. ZVU,
prim. Zoran Barčot, dr.med., spec. dječje kirurgije
Ana Tripalo Batoš, dr. med., spec. kliničke radiologije
Ljerka Klarić, mag. pharm.
prim. dr. sc. Neda Striber, dr.med., spec. oftalomogije i optometrije, uži spec. dječje strabologije
Nikolina Pintar, mag.oec.
Anita Znaor, dipl.med.techn.

Ustroj: doc. dr. sc. Zrinjka Mišak, dr.med. – predsjednik, zamjenik predsjednika dr.sc. Miroslav Gjurašin, dr.med.

Tajnica: Tajnik-pravni referent Marija Ćurić, mag.iur

Članovi: 45 zaposlenika/ca sa akademskim stupnjem doktor/ica znanosti

Znanstvena djelatnost

Od osnutka KDBZ provodi se i znanstvena djelatnost koja se značajno proširila, posebice posljednjih 20 godina, od kada se, pored brojnih domaćih znanstvenih projekta (prvenstveno projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a danas Hrvatske zaklade za znanost), provode i značajni međunarodni projekti i multicentrična znanstvena istraživanja. Sve navedeno rezultiralo je porastom broja objavljenih znanstvenih radova i porastom broja citiranosti, a što je vidljivo u indeksima citiranosti (Web of Science i Scopus).

Nastavna djelatnost

KDBZ nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U njoj se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava. Osim matičnog, Medicinskog fakultetaSveučilišta u Zagrebu, KDBZ surađuje s brojnim srodnim fakultetima (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilištau Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Centar za forenzičke znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku).

KDBZ je edukacijska jedinica u kojoj se provode specijalistička i subspecijalistička usavršavanja liječnika i medicinskih djelatnika iz različitih područja medicine dječje i adolescentne dobi.

Detalji o znanstvenom i nastavnom radu Klinike nalaze se u Strateškom programu znanstvenih istraživanja

Članovi abec.redom

Ivan Bekavac (predsjednik)
Danijela Hosman
Sanja Ivanović
Nikica Lesjak (zamjenik predsjednika)
Josipa Visković
Šimo Zirdum (predstavnik RV-a u Upravnom vijeću KDBZ)
Vladimir Žamarija

Zamjenici članova

Davorka Barić Bujanović
Ana Blaha
Martin Ćuk
Marina Jurić
Ana Jurilj
Ida Matić
Sandra Mrković

E-mail RV KDBZ: radnickovijecekdbz@gmail.com

Datum 1. konstituirajuće sjednice vijeća 10.4.2024.