Sestrinstvo2019-05-15T12:38:21+02:00

SESTRINSTVO

Medicinske sestre  u humanoj  misiji provođenja zdravstvene njege koja je zaživjela u “Klaićevoj bolnici“ prije više od šest desetljeća, integrirane su u multidisciplinarni timski rad bolnice s jednim ciljem koji nas sve ujedinjuje: zdravlje djece i adolescenata. Ljubav, nježnost i osmijeh za dijete sastavni su dijelovi liječenja i oni su lijek za sve bolesti.

Klinika za dječje bolesti Zagreb kao nacionalna dječja bolnica, posvećena je   održavanju i poboljšavanju zdravlja i dobrobiti  djece, a sestrinska se misija sastoji od:

  • Pružanja najviše kvalitete zdravstvene njege usmjerene na obitelj
  • Uspostavljanja partnerskih odnosa s roditeljima hospitalizirane djece
  • Promoviranja sestrinske struke temeljene na znanju i istraživanjima
  • Podupiranja razvoja vrhunskih pedijatrijskih medicinskih sestara kao voditelja u određenom području zdravstvene njege

Da Klinika za dječje bolesti Zagreb  bude i dalje vodeća nacionalna ustanova u zadovoljavanju potreba i očekivanja pacijenata i njihovih roditelja kroz izvrsnost u zdravstvenoj skrbi, edukaciji i znanosti, a specifična se sestrinska vizija ogleda u tome da budu uzor u:

  • Izvrsnosti i inovativnosti u pedijatrijskom zdravstvenom sustavu
  • Mjerljivom poboljšanju zdravlja djece kroz odgovarajuće sestrinske intervencije temeljene na bazama podataka i edukaciji hospitaliziranih i ambulantnih pacijenata
  • Postavljanju standarda u pružanju najviše kvalitete zdravstvene njege djece i adolescenata
  • Prikupljamo i vrednujemo povratne informacije o našem radu od djece i roditelja u cilju stalnog unapređivanja kvalitete zdravstvene skrbi temeljem iskustva i viđenja bolnice očima djece i roditelja.
Go to Top