KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Zavod za pedijatrijsku pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju

U okviru nekadašnjeg Zavoda za zaštitu majke i djeteta postojali su odvojeni Odjeli za pulmologiju i alergologiju, a od osnutka Klinike za dječje bolesti Zagreb uspostavljen je Odjel u sadašnjem ustrojstvu. Zavod obuhvaća pedijatrijsku pulmologiju, pedijatrijsku alergologiju i kliničku imunologiju te pedijatrijsku reumatologiju.

U Zavodu se zbrinjavaju bolesnici s akutnim i kroničnim bolestima dišnog sustava, alergijskim bolestima, bolestima imunološkog sustava te reumatskim i autoimunosnim bolestima. Zbrinjavanje bolesnika provodi se kroz ambulantno i dnevno bolničko liječenje pri Respiracijskom centru i u Ambulantama za alergologiju i kliničku imunologiju te reumatologiju i autoimunosne bolesti,  a također i u okviru stacionarnog liječenja na Odjelu. Tijekom školske godine redovito se održava Škola o astmi koja uključuje edukaciju, savjetovanje i potporu oboljeloj djeci i njihovim obiteljima.

Dijagnostičko-terapijski postupci koji se rutinski provode uključuju:

 • kompletnu dijagnostičku i terapijsku endoskopiju dišnog sustava
 • 24-satni pH-monitoring jednjaka s višekanalnom intraluminalnom impedancom
 • funkcijsku dijagnostiku respiratornih poremećaja koja raspolaže s aparatima za spirometriju, impulsnu oscilometriju, bronhoprovokacijske testove te mjerenje frakcije dušika u izdahnutom zraku
 • alergološka ispitivanja
 • provokacijske testove kod alergije na hranu, lijekove i cjepiva
 • alergensku imunoterapiju otrovima opnokrilaca, inhalacijskim i nutritivnim alergenima
 • ultrazvuk pluća i pleure
 • visokodiferentnu alergološku, imunološku i  reumatološku farmakoterapiju
 • liječenje imunosupresijskim i imunomodulacijskim lijekovima

U Zavodu se provodi edukacija specijalizanata iz pedijatrije te ostalih specijalizacija koje u svojem programu imaju edukaciju iz pedijatrijske pulmologije, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije. Također se provodi edukacija specijalizanata iz uže specijalizacije iz pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije, pedijatrijske pulmologije, te reumatologije i autoimunosnih bolesti, a djelatnici Zavoda obavljaju funkciju glavnih mentora.

Liječnici:

 • Izv.prof.dr.sc. Irena Ivković-Jureković, prim.dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije, pročelnica Zavoda
 • Doc.dr.sc. Ivan Pavić, dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske pulmologije
 • Doc.dr.sc. Marta Navratil, prim. dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist alergologije i kliničke imunologije
 • Maja Bosanac, dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske pulmologije
 • Doc.dr.sc. Alenka Gagro, dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist alergologije, kliničke imunologije i reumatologije
 • Dr.sc. Iva Topalušić, dr.med., specijalist pedijatar

Prvostupnice sestrinstva:

 • Ana Viljevac
 • Marija Pećina
 • Jasna Tušinec

Medicinske sestre:

 • Marija Kuharić
 • Josipka Nikolić
 • Nataša Tomašić
 • Tea Idžaković
prof. dr. sc. Irena Ivković-Jureković, dr. med., uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologijePročelnica Zavoda
Ana Viljevac, bacc. med. techn.Glavna sestra
Tel: 01/4600118
Kontakt
Pedijatrijska pulmologija, alergologija i imunologija:
• telefon: 01/46 00 143
(ponedjeljak-petak 9.00-15.00 h)
• fax : 01/46 00 214

Pedijatrijska reumatologija:
• telefon 01/46 00 238
(ponedjeljak 12.30-14.30 h)