Klinika za dječje bolesti Zagreb2020-07-01T16:59:30+02:00

Središnja i jedinstvena ustanova za zdravstvenu skrb za djecu i adolescente u Republici Hrvatskoj

209, 2020

Prije kojih procedura ili zahvata morate imati negativan nalaz brisa na SARS-CoV-2?

Prema preporukama Ministarstva zdravstva RH svi bolesnici trebaju donijeti negativan test na SARS-CoV-2 (navedeno realizira izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite) prije: elektivnog kirurškog zahvata (kirurški zahvat na koji je Vaše dijete naručeno) prije procedure koja generira aerosol kao što su intubacija (npr. kod magnetske rezonance ili neke druge dijagnostike u općoj anesteziji), laringoskopija, bronhoskopija, ezofagogastroduodenoskopija i sl. Test ne smije biti stariji od 72 sata. Sve detaljne upute dobit ćete od liječnika koji je indicirao [...]

ambulante

Kontakti i upute za naručivanje

NALAZI NA E-MAIL

Jeste li znali da nalaze možete primati e-mailom?

Samo nam javite podatke djeteta:

IME I PREZIME
DATUM ROĐENJA

BROJ SOBE U KOJOJ STE BILI