Klinika za dječje bolesti Zagreb 2018-02-23T18:31:33+00:00

Središnja i jedinstvena ustanova za zdravstvenu skrb za djecu i adolescente u Republici Hrvatskoj

ambulante

Kontakti i upute za naručivanje

NALAZI NA E-MAIL

Jeste li znali da nalaze možete primati e-mailom?

Samo nam javite podatke djeteta:

IME I PREZIME
DATUM ROĐENJA

BROJ SOBE U KOJOJ STE BILI

Imate li pitanja? Pitajte nas.