KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Poliklinika za dječju i adolescentu psihijatriju

Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju postoji pod raznim nazivima preko 30 godina. Tijekom godina povećavao se broj i profil stručnjaka tako da danas u Poliklinici rade dječji i adolescentni psihijatri, klinički psiholozi, logopedi, defektolog, radni terapeut, medicinske sestre.

Poliklinika pruža dijagnostičke i terapijske usluge iz područja mentalnog zdravlja djece i adolescenata od najranije dobi do punoljetnosti, a pokrivena je skoro čitava psihopatologija tog uzrasta.

Poliklinika pruža i praktičnu nastavu za studente psihologije i logopedije, kompletni staž za diplomirane studente psihologije, te dijelove staža za specijalizante pedijatrije.

Liječnici:

 • mr.sc. Nenad Jakušić, dr.med., psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
 • Prim.dr.sc. Aleksandra Klobučar, dr.med., psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, pročelnica Poliklinike
 • Ljiljana Gulić, dr. med., spec. psihijatar, uži spec. iz dječje i adolescentne psihijatrije – voditeljica Dnevne bolnice za dječju i adolescentnu psihijatriju

Klinički psiholozi:

 • Iva Prvčić
 • Mihaela Rister Zec
 • Irma Barišić
 • Mara Vukadin
 • Tihana Koren
 • Sara Lulić Kujundžić, zdravstvena psihologinja
 • Mateja Dodig, zdravstvena psihologinja
 • Marija Stojević

Zdravstveni psiholog

 • Ozren Šenator

Logopedi:

 • Barbara Mamuza
 • Franka Cegur

Defektolog – rehabilitator:

 • Melita Jajčinović Pavlić

Socijalni pedagog:

 • Mira Bek Vujičić, prof.

Radni terapeut:

 • Ivana Bukovina

Prvostupnice sestrinstva:

 • Kristina Gajski
 • Jadranka Jurić

Medicinske sestre:

 • Ljiljana Romanović
prim. dr. sc. Aleksandra Klobučar, dr. med.Pročelnik Poliklinke za dječju i adolescentnu psihijatriju
Kontakt
tel: 01 46 00 150 (radnim danom od 08 do 20 sati),
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju,
KDBZ Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb