KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Poliklinika za dječju i adolescentu psihijatriju

Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju postoji pod raznim nazivima preko 30 godina. Tijekom godina povećavao se broj i profil stručnjaka tako da danas u Poliklinici rade dječji i adolescentni psihijatri, klinički psiholozi, logopedi, defektolog, radni terapeut, medicinske sestre.

Poliklinika pruža dijagnostičke i terapijske usluge iz područja mentalnog zdravlja djece i adolescenata od najranije dobi do punoljetnosti, a pokrivena je skoro čitava psihopatologija tog uzrasta.

Poliklinika pruža i praktičnu nastavu za studente psihologije i logopedije, kompletni staž za diplomirane studente psihologije, te dijelove staža za specijalizante pedijatrije.

Liječnici:

 • mr.sc. Nenad Jakušić, dr.med., psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, voditelj Poliklinike
 • Prim.dr.sc. Aleksandra Klobučar, dr.med., psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
 • Ljiljana Gulić, dr. med.

Klinički psiholozi:

 • Iva Prvčić
 • Mihaela Rister Zec
 • Irma Barišić
 • Mara Vukadin
 • Tihana Koren
 • Sara Lulić

Zdravstveni psiholog

 • Ozren Šenator

Logopedi:

 • doc.dr.sc. Suzana Jelčić-Jakšić
 • Barbara Mamuza

Defektolog – rehabilitator:

 • Melita Jajčinović Pavlić

Socijalni pedagog:

 • Mira Bek Vujičić, prof.

Radni terapeut:

 • Ivana Bukovina

Medicinske sestre:

 • Ljiljana Romanović
 • Ljerka Badanjak
 • Kristina Gajski
 • Jadranka Jurić
mr.sc. Nenad Jakušić, dr.med., psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrijePročelnik Poliklinke za dječju i adolescentnu psihijatriju
Kontakt
tel: 01 46 00 150 (radnim danom od 08 do 20 sati),
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju,
KDBZ Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb