KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Poliklinika za dječju i adolescentu psihijatriju

Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju postoji pod raznim nazivima preko 30 godina. Tijekom godina povećavao se broj i profil stručnjaka tako da danas u Poliklinici rade dječji i adolescentni psihijatri, klinički psiholozi, logopedi, defektolog, radni terapeut, medicinske sestre.

Radno vrijeme: ponedjeljka do četvrtka 08-20 h, petak 08-16 h
Kontakt: 01 4600 150 ponedjeljka do četvrtka 10-18 h, petak 10-14 h

Poliklinika pruža dijagnostičke i terapijske usluge iz područja mentalnog zdravlja djece i adolescenata od najranije dobi do punoljetnosti, a pokrivena je skoro čitava psihopatologija tog uzrasta.

Poliklinika pruža i praktičnu nastavu za studente psihologije i logopedije, kompletni staž za diplomirane studente psihologije, te dijelove staža za specijalizante pedijatrije.

Liječnici:

 • Prim.dr.sc. Aleksandra Klobučar, dr.med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije- pročelnica Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju
 • Ljiljana Gulić, dr. med., spec. psihijatrije, uži spec. iz dječje i adolescentne psihijatrije-voditeljica Dnevne bolnice za dječju i adolescentnu psihijatriju
 • Iva Pupić, dr.med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Klinički psiholozi:

 • Iva Prvčić
 • Mihaela Rister Zec
 • Irma Barišić
 • Mara Vukadin
 • Tihana Koren
 • Marija Stojević

Zdravstveni psiholog

 • Ozren Šenator
 • Sara Lulić Kujundžić
 • Mateja Dodig

Logopedi:

 • Barbara Mamuza
 • Franka Cegur

Defektolog – rehabilitator:

 • Melita Jajčinović Pavlić

Socijalni pedagog:

 • Mira Bek Vujičić

Radni terapeut:

 • Ivana Bukovina

Prvostupnice sestrinstva:

 • Kristina Gajski
 • Jadranka Jurić
 • Tanja Turkijević

Medicinske sestre:

 • Ljiljana Romanović

E- naručivanje za redovne i prioritetne preglede dostupno je putem primarne zdravstvene zaštite (liječnik obiteljske medicine, pedijatar).

Naručivanje za pregled psihijatra i psihologa
Na broj: 01/4600-150 ili osobno u prostoru Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju od ponedjeljka do četvrtka od 10-18 h i petkom od 10-14 h.

Naručivanje za pregled logopeda
Na broj 01/4600-153 u sljedećim terminima:

Mag. Mamuza – ponedjeljkom i utorkom 13:30- 14:00- od 1. 3. 2024. porodiljni dopust, nema naručivanja do zapošljavanja zamjene

Mag. Cegur – srijedom i četvrtkom, 13:30-14:00 h.

Naručivanje za defektologa
ponedjeljkom: od 13:30 do 14:00
petkom: od 08:30- 09:00 na broj: 01/4600216
putem maila: melita.jajcinovicpavlic@kdb.hr
NA PRVI PREGLED I KONTROLU MOŽE SE NARUČITI PUTEM E-NARUDŽBE-pedijatra (postupak pripada psihodijagnostici).

Naručivanje za radnu terapiju i procjenu senzorne integracije
Na broj: 01/4600-218 svaki radni dan od 10-12 h ili na mail: radni.terapeut@kdb.hr

Prim.dr.sc. Aleksandra Klobučar, dr.med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrijePročelnica Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju
Kontakt
tel: 01 46 00 150 (radnim danom od 08 do 20 sati),
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju,
KDBZ Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb