KNJIŽNICA

Knjižnica Klinike za dječje bolesti Zagreb specijalna je medicinska knjižnica poluotvorenog tipa, koja djeluje u sastavu Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Knjižnica je osnovana pedesetih godina dvadesetog stoljeća kao knjižnica Centra za zaštitu majki i djece NRH. Specijalizirani fond knjižnice pretežno čini građa s područja pedijatrije, dječje kirurgije, ali i drugih područja medicine. U fondu se nalazi preko 1600 svezaka monografskih publikacija, oko 10900 svezaka časopisa, magistarski radovi i doktorske disertacije, kongresni zbornici, te referentna zbirka ( medicinske i opće enciklopedije, rječnici i leksikoni). Građa je organizirana prema National Library of Medicine klasifikacijskoj shemi, a u predmetnoj obradi koriste se predmetnice MeSH tezaurusa.

Knjižni fond nalazi se u otvorenom pristupu. Časopisni fond nalazi se dijelom u knjižničnom prostoru, a dijelom u prostoru ispred knjižnice. U čitaonici se nalazi šest radnih mjesta za rad korisnika, od kojih dva mjesta s umreženim računalom.

Knjižnica je prvenstveno namijenjena djelatnicima KDB,  zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju. Poluotvorenog je tipa, pa knjižničnu građu mogu koristiti i vanjski korisnici – učenici, studenti, stažisti, specijalizanti, djelatnici srodnih institucija, ali samo u prostorima knjižnice,  a posudba građe moguća je međuknjižnično.

Usluge :

 • korištenje građe u knjižnici
 • posudba određene građe prema odredbama Pravilnika o radu knjižnice KDB
 • međuknjižnična posudba građe iz knjižnica u Hrvatskoj i svijetu
 • pretraživanje medicinskih i drugih baza podataka, kataloga, repozitorija i dr.
 • edukacija korisnika o vrstama dostupnih baza podataka i načinu njihova pretraživanja
 • bibliometrijske usluge ( informacije i potvrde o indeksiranosti i citiranosti za potrebe napredovanja djelatnika ustanove, natječaja za specijalizacije, projekte i dr.)
 • uređivanje Repozitorija Klinike za dječje bolesti Zagreb

Tamara Marija Seme, prof. defektologije, diplomirana knjižničarka, voditeljica knjižnice

knjiznica@kdb.hr

091 4600 276

kratki broj 2276

Radno vrijeme za korisnike: ponedjeljak – petak 8.30 – 15.30

Katalog knjiga http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=513

U računalni ONLINE KATALOG unose se kataložni zapisi za građu nabavljenu od 2000. godine do danas.  Ažuran unos novonabavljene građe započeo je 2013. godine, a starija građa unosi se retrogradno. Građa nabavljena prije 2000. godine ostat će obuhvaćena klasičnim tiskanim katalogom. Izuzetak  je građa čiji su autori djelatnici naše Ustanove ili je vezana za povijest Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Probni pristup u organizaciji knjižnice KDB :

Probni pristupi u organizaciji NSK : 

Baza kliničkih smjernica UpToDate dostupna je na linku : http://www.uptodate.com/online

Ovdje ćete naći ažurirane liste indeksiranih hrvatskih časopisa za 2021. godinu po bazama podataka te podatke o JCR i SJR kvartilama za 2020.

Faktori odjeka časopisa i kvartile prema Journal Citation Reports (JCR) dostupni su sa svih računala KDBZ na poveznici Journal Citation Reports .

SCImago Journal & Country Rank (SJR) besplatni je alat za rangiranje časopisa. Kao izvor podataka koristi se Elsevierov Scopus. Ovdje možete naći rang Hrvatskih medicinskih časopisa za 2021. godinu po SJR.

Upute za citiranje literature u biomedicini prema Vankuverskim pravilima (pravila International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), koja su s primjerima dostupna na portalu National Library of Medicine, gdje se redovito ažuriraju).

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/  ) – omogućuje pristup svim bibliografskim, citatnim i bazama podataka sa cjelovitim tekstom za istraživačku i akademsku zajednicu (OVID, Science Direct, EBSCO, Scopus, Thomson Reuters/Web of Science, itd.)

Proxy servis : http://ezproxy.nsk.hr  (Omogućava pristup pretplaćenim bazama podataka sa računala koja se nalaze izvan računalne mreže Ustanove korisnika, tj. van IP raspona Ustanove. Za prijavu se koriste podaci AAi@Edu.Hr identiteta, koje je moguće dobiti u matičnoj Ustanovi. Za sva pitanja obrarite se knjižnici.)

OvidMEDLINE  najpoznatija medicinska baza podataka djelomično sa cjelovitim tekstom s bibliografskim informacijama o literaturi s područja bioznanosti, slobodno dostupna kao PubMed 

EBSCOhost – sadrži više bibliografskih i baza podataka sa cjelovitim tekstom kao što su CINAHL with full text ( zdravstvena njega), Health Source – Consumer edition, Health Source – Nursing/Academic edition

SCOPUS – Elsevierova multidisciplinarna bibliografska citatna baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica

Medicina utemeljena na dokazima (Evidence based medicine) :

Evidence Based Medicine 

National Guideline Clearinghouse – smjernice za kliničku praksu utemeljene na dokazima

Znanastvene tražilice :

Google Scholar  – internetski pretraživač znanstvene literature. Znanstvenicima omogućava lociranje i dohvaćanje različite znanstvene literature kao što su znanstveni časopisi, sažeci, recenzirani članci, priopćenja objavljena u kongresnim zbornicima, magistarski i doktorski radovi, knjige, poglavlja u knjigama, separati, prezentacije u PowerPointu, tehnička izvješća sa sveučilišta, akademskih ustanova, stručnih društava i istraživačkih skupina itd.

Medscape – tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)

Baze podataka i e-izvori u slobodnom pristupu na kojima možete dobiti najnovije informacije o COVID-19 :

Domaći izvori :

COVID19.eMed.hrhttps://covid19.emed.hr/?utm_source=Zdravstveni+radnici++-+prijava&utm_campaign=43821a4f4b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_24_06_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_11fdb41931-43821a4f4b-408533185

HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

Koronavirus.hrhttps://www.koronavirus.hr/

Strani izvori :

ASC Publicationshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c00272?elqTrackId=c14118dc1f2149508b8177f116874963&elq=d74756e0f0f5446aa3b35223e82a8107&elqaid=1664&elqat=1&elqCampaignId=1388

American Academy of Pediatricshttps://www.aap.org/en-us/Pages/Default.aspx

Annual Reviewshttps://www.annualreviews.org/action/showPublications

BMJhttps://www.bmj.com/coronavirus

CABIhttps://www.cabi.org/news-article/cabi-provides-free-access-to-content-on-global-health-platform-to-help-fight-coronavirus-outbreak/

Cambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

CDC Centers for Disease Control and Preventionhttps://www.coronavirus.gov/

Clarivate Analyticshttps://clarivate.com/coronavirus-resources/

DynaMed (baza kliničkih smjernica) – https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/

EBSCOhttps://www.ebsco.com/

EBSCO Information Serviceshttp://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/03/EBSCO_COVID-19-1.pdf

Elsevierhttps://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Emeraldhttps://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm

Lancethttps://www.thelancet.com/coronavirus

IOP science extrahttps://ioppublishing.org/news/coronavirus-covid-19-faqs/

JoGH Journal of Global Healthhttp://www.jogh.org/col-covid.htm

McGraw-Hillhttps://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610-accessmedicine-covid-19-central?mkt_tok=eyJpIjoiWldVMU1URmxNekkxWm1ZdyIsInQiOiJtXC9FSHViK25PZkx3WFwvMURhczFVd25tNE5lRFRMVzNLcFV0MHQ0MmtpdlBcL3RpYVBLd3NtSHlVTXpCNHc3ZjI2UFwvSW9KenZSZWVkNHgxYnBYUzE4TmQ0WFlmeVpLdWFJRUZuMTQwMzZDZU43azJUZnA3blQxS1wvNnlHeUE0Z1V2In0%3D

NEJMhttps://www.nejm.org/coronavirus

NIH National Institutes of Healthhttps://www.nih.gov/health-information/coronavirus

OVIDhttp://tools.ovid.com/coronavirus/

Oxford Academichttps://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus

SAGE Publishinghttps://uk.sagepub.com/en-gb/eur/press/access-coronavirus-covid-19-articles-from-sage-publishing

Science Journalshttps://www.sciencemag.org/coronavirus-research-commentary-and-news?IntCmp=coronavirussiderail-128

SpringerNaturehttps://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus

Taylor & Francishttps://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/coronavirus-reading-list/

WHO World Health Organizationhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Wileyhttps://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

ZB MED COVID-19 Hubhttps://covid-19.zbmed.de/

E-časopisi koji su bili u pretplati knjižnice KDB (tiskna + e-pretplata): 

(e-arhive dostupne zaključno sa 2020.) :

1.European journal of pediatric surgery 

2.Pediatric anesthesia

 (e-arhive dostupne do 6.mj./2019.) : 

3.Journal of pediatric orthopedics

4.Pediatrics


OVID časopisi i knjige
  na Ovid platformi za akademske i znanstvene ustanove RH uz nekoliko e- knjiga dostupni su i e-časopisi izdavača Wolters Kluwer i Lippincott Williams & Wilkins ( arhiva preko 200 naslova časopisa )

Pretraživač :

EZB baza elektroničkih časopisa   ( http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=IRB )

Portal : 

Hrčak ( http://hrcak.srce.hr/ )centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova

PRETPLATA E-KNJIGA

Na Ovid platformi pod linkom E-BOOKS dostupno je sedam knjiga izdavača Wolter’s Kluwer. Lista knjiga otvara se klinkom na sliku, a navedene knjige su navedene i ispod ovog teksta sa linkovima. Pristup je moguć sa svih umreženih računala KDB, a od kuće pomoću korisničkog imena i lozinke (informacije u knjižnici KDB).  Knjige su kupljenje sredstvima knjižnice Klinike za dječje bolesti, te Ministarstva znanosti i obrazovanja (nacionalna licenca).

a) sredstvima KDB nabavljeni su naslovi :

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions  (2014.)

Operative Techniques in Pediatric Orthopaedic Surgery (2nd edition, 2016.)

b) sredstvima MZO ( nacionalna licenca) nabavljeni su naslovi:

5-Minute Clinical Consult, The (25th edition, 2017)

5-Minute Pediatric Consult Standard, The (7th edition, 2015.)

Fischer’s Mastery of Surgery (6th edition, 2012)

Merritt’s Neurology (13th edition, 2016)

Washington Manual of Medical Therapeutics, The (35th edition, 2016)

Napomena o korištenju: Navedene e-knjige dostupne su uz pridržavanje odredbi Zakona o autorskim pravima za elektroničke knjige i časopise. Sadržaj e-knjige može se koristiti samo za osobne potrebe tj. za potrebe znanstvenog ili nastavnog rada.
Zabranjeno je:

 • Kopiranje cijele e-knjige
 • komercijalna upotreba teksta
 • mijenjanje, zakrivanje ili uklanjanje oznaka koje ukazuju na porijeklo dotičnog sadržaja ili uvjete korištenja.

U slučaju kršenja propisanih pravila korištenja, moguće je ograničavanje ili ukidanje prava na daljnju upotrebu.

SLOBODNI IZVORI E-KNJIGA

Free Books for Doctors – slobodan pristup u više od 360 naslova knjiga iz svih područja medicine

The Merck Manual

Intech Open Access Books – kolekcija sadrži preko 4200 e-knjiga na engeskom jeziku iz svih područja znanosti. Knjige su slobodno dostupne, a za područje biomedicine dostupno je više od 1300 naslova.

Grey’s Anatomy of the Human Body

NCBI Bookshelf

The Electronic Textbook of Dermatology

 1. Prim. mr.sci. Maja Batinica, dr.med., spec. pedijatar (predsjednica)
 2. Doc. dr.sci. Ante Čizmić, dr. med., spec. dječji kirurg
 3. Josip Vlaić, dr. med., spec. ortoped
 4. Tomislav Kifer, dr. med., spec. anesteziolog
 5. Ana Tripalo Batoš dr. med., spec. radiolog
 6. Dr. sci. Renata Zrinski Topić,spec. med. biokem.
 7. Tamara Marije Seme, prof., mag.knjiž.
Tamara Marija Seme, prof., mag. knjižVoditeljica knjižnice
Mail : tamara.seme@kdb.hr
Tel : 01 4600 276
Mob : 091 4600 276, kratki 2276
Radno vrijeme za korisnike : ponedjeljak-petak 8.30 – 15.30
Pauza : 12.30-13.00
Smještaj knjižnice : upravna zgrada, 4.kat