ODJEL ZA KVALITETU I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Odjel za kvalitetu osnovan je s ciljem koordinacije, promicanja te praćenje svih aktivnosti poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u Klinici za dječje bolesti Zagreb, sukladno zahtjevima međunarodno priznatih standarda te znanstveno-tehnološkom razvitku.

Područje rada

 • Kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Standardi kvalitete zdravstvene zaštite
 • Promicanje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Orijentiranost prema pacijentu
 • Sigurnost zdravstvenog postupka
 • Sljedivost zdravstvenog postupka
 • Učinkovitost zdravstvenog postupka
 • Djelotvornost zdravstvenog postupka
 • Osiguranje kvalitete zdravstvenih postupaka
 • Poboljšanje kvalitete zdravstvenih postupaka
 • Procjena zdravstvenih tehnologija
 • Akreditacijski postupak
Biti regionalni lider za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga djeci i adolescentima uključujući stalno poboljšanje kvalitete i sigurnosti.
Stalno poboljšanje svih standarda kvalitete mjerljivo kroz utvrđene pokazatelje (indikatore) kvalitete u svim organizacijskim jedinicama primljenjljive pedijatrijskoj populaciji i skrbi za djecu.

Kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod

liječenja i smanjenje rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.

Uključuje primjenu onih zdravstvenih postupaka koji su:

 • dokazano korisni i sigurni prema prihvaćenim standardima struke,
 • donose najpovoljniji omjer rizika i koristi za pacijenta,
 • odgovaraju očekivanju samog pacijenta (korisnika zdravstvene zaštite), i pridonose njegovom osobnom zadovoljstvu.

Osiguranje kvalitete zdravstvenih postupaka jest sustavno praćenje i procjenjivanje obavljanja i rezultata zdravstvenih postupaka, planiranje aktivnosti radi poboljšanja zdravstvene zaštite i prevladavanja utvrđenih nedostataka u cilju ostvarenja učinkovitosti zdravstvenih postupaka i izbjegavanja štetnih neželjenih događaja.

Pokazatelji kvalitete (QI)

Klinički pokazatelji kvalitete su sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka određenih vrijednostima koje služe za prikazivanje rezultata tih postupaka i

 • mjere kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga,
 • omogućuju međusobnu usporedbu bolničkih ustanova u: ocjeni kvalitete pružene zdravstvene zaštite i napredovanju u postizanju više kvalitete zdravstvenih usluga kroz vrijeme.

Djelatnici odjela:

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

 • prim. dr. sc. Neda Striber, dr. med.

Medicinske sestre za kvalitetu

 • Anita Znaor, dipl. med. techn.
  Antonela Barišić, mag. med. techn.

Medicinska sestra za edukaciju

 • Snježana Fusić, mag. med. techn.

Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu – prim. dr. sc. Neda Striber, dr. med.

 • prim. dr. sc. Neda Striber, dr. med.
 • doc. dr. sc. Arnes Rešić, prim. dr. med.
 • doc. dr. sc. Jasna Leniček-Krleža, spec. med. biochem.
 • Mirjana Kakša, bacc. med. techn.
 • prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.
 • dr. sc. Marko Bašković, dr. med.
 • dr. sc. Sandra Kralik, dr. med.
 • Anita Znaor, dipl. med. techn.
 • Marijana Šimić Jovičić, dr. med.
 • Ana Marija Vranjić, bacc. med. techn.
 • Kata Rajič, mag. med. techn.
 • Filip Jadrijević Cvrlje, dr. med.
 • Jurica Folnožić, mag. radiol. techn.
 • Sandra Delač, bacc. med. lab. diagn.
 • Ljerka Klarić, mag. pharm.
 • Marina Braje, stručni radnik/povjerenik za otpad
 • Antonela Barišić, mag. med. techn.

Opis poslova Povjerenstva za kvalitetu:

 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta,
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
 • sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
 • provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak,
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • surađuje s Agencijom u provedbi plana i programa mjera zaosiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite
-Voditelj Odjela
Tel_ 01/4600125
Radno vrijeme: pon-pet 08-16h