ZAVOD ZA HEMATOLOGIJU I ONKOLOGIJU „DR.MLADEN ĆEPULIĆ“

Referentni centar za liječenje solidnih malignih tumora

Zavod za dječju onkologiju i hematologiju ”Dr. Mladen Ćepulić”  osnovan je kao Odsjek za solidne tumore 1974. godine u sklopu Instituta za zaštitu majki i djece. Osnivač Odsjeka bio je dječji kirurg, doc.dr.sc. Mladen Ćepulić, čije ime Zavod nosi od lipnja 2016. godine, u znak zahvalnosti i poštovanja prema liječniku koji je uveo suvremene smjernice u liječenju djece sa solidnim tumorima.

Razvojem i napredovanjem mogućnosi liječenja djece s malignim oboljenjima rastao je i bolnički kapacitet kao i broj liječnika, sestara i drugih članova tima.

1999. godine Odjel je imenovan Referentnim centrom za liječenje solidnih tumora dječje dobi pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske.

Početkom 2008. osnovan je Rehabilitacijski centar za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

Odjel za solidne tumore dječje dobi imenovan je Zavodom za onkologiju i hematologiju u lipnju 2015. godine kada je ostvareno preseljenje u prostore ”Klinike za tumore” smještenog u Ilici 197. Prelaskom u veće prostore omogućena je optimalna kvaliteta života djece tijekom liječenja.

Stacionar Zavoda smješten je na trećem katu Klinike za tumore. Proteže se na 1200 kvadratnih metara, a uključuje 15 bolesničkih soba s kapacitetom  smještaja 30 pacijenata uključujući i dvije jedinice za autolognu transplantaciju perifernih matičnih hematopoetskih  stanica. U više od 80% soba omogućeno je jednom roditelju ili skrbniku cjelodnevni i noćni smještaj. U svrhu pružanja intenzivne i trenutačne skrbi prostor je opremljen osnovnim laboratorijskim tehnologijama i mogućnostima slikovne dijagnostike.

Na istom katu smještena je i Dnevna bolnica u kojoj se svakodnevno prrati zdravstveno stanje pacijenata uz primjenu terapijskih postupaka.

Poliklinički se dio nalazi u prizemlju Klinike za tumore. Pregledi se obavljaju svakodnevno u onkološkoj, hematološkoj ambulanti  i ambulanti za kasne komplikacije liječenja.

Kao referentni centar za liječenje solidnih malignih tumora uz liječenje hematoloških oboljenja i provođenje autologne transplantacije matičnih stanica koristimo se postupcima baziranim na medicinskim dokazima u liječenju bolesti i poboljšavanju kvalitete života naših pacijenata.

Partneri smo lokalnih i globalnih organizacija koje kreiraju suvremene protokole liječenja i provode kliničke studije s ciljem poboljšanja preživljavanja i pružanja veće kvalitete života.

Naše su vrijednosti pružanje kvalitetne i sigurne pomoći, odnositi se s poštovanjem prema pacijentima i njihovim skrbnicima, uvažavati mišljenja i prilagođavati se unutar definiranih okvira.

Dijagnostički i terapijski postupci se ostvaruju uz suradnju s pedijatrima drugih subspecijalnosti, dječjim kirurzima, neurokirurzima, radioterapeutima, anesteziolozima, radiolozima, patolozima, citolozima, citogenetičarima, fizijatrima, psiholozima, rehabilitatorima, logopedima, radnim terapeutima i školskim učiteljima.

Naš je cilj postati regionalni pružatelj sofisticirane i visokodiferencirane skrbi za djecu sa zloćudnim oboljenjima. Posvećeni smo poboljšanju modaliteta liječenja, kvalitet života i dobrobiti pacijenata kroz kontinuiranu edukaciju, istraživanja i pružanje vrhunske njege.

U Zavodu se provodi kontinuirana liječnička edukacija na subspecijalističkoj razini. Uz navedeno Zavod je nastavna baza Zdravstvenog veleučilišta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog fakulteta – Odsjek za psihologiju i Katoličko bogoslovnog fakulteta.

U Zavodu radi 8 liječnika specijalista pedijatrije, diplomirana medicinska sestra, 8 prvostupnika sestrinstva, 31 medicinska sestra, psiholog,  dva radna terapeuta i fizioterapeut. Od ukupnog broja liječnika četvero su subspecijalisti hematoonkolozi.

Pročelnik Zavoda za onkologiju i hematologiju

 • Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr.med., prim., prof.v.š.
  spec. pedijatrije, subspec. dječje hematoonkologije

Glavna sestra:

 • Draženka Barbaroša, bacc.med.techn.

Tajnik:

 • Bardhyl Hoxha

ODJEL ZA SOLIDNE TUMORE

Voditelj Odjela za solidne tumore dječje dobi

 • Prim. mr.sc. Aleksandra Bonevski, dr.med.
  spec. pedijatrije, subspec. dječje hematoonkologije

Glavna sestra:

 • Tanja Hačko, dipl.med.techn.

ODJEL ZA HEMATOLOGIJU

Voditelj Odjela za hematologiju i Jedinice za transplantaciju matičnih stanica

 • Doc. dr. sc. Gordana Jakovljević, dr.med., prim.
  spec. pedijatrije i transfuziologije, subspec. dječje hematoonkologije

Glavna sestra:

 • Marijana Kanceljak, bacc.med.techn

DNEVNA BOLNICA S POLIKLINIKOM

Voditelj dnevne bolnice:

 • Filip Jadrijević-Cvrlje, dr.med.
  spec. pedijatrije,  subspec. dječje hematoonkologije

Glavna sestra:

 • Marina Suć

LIJEČNICI

 • Nada Rajačić, dr.med., spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske hematologije i onkologije
 • Izabela Kranjčec, dr.med., spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske hematologije i onkologije
 • Maja Pavlović,dr.med., spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske hematologije i onkologije

 

Rehabilitatori za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima

Psiholog:

 • Ozren Šenator, dipl. psiholog

Radni terapeuti:

 • Ivana Kovać Kudrić bacc. therap. occup.,
 • Mihael Cerovečki bacc. therap. occup.

Fizioterapeut:

 • Marija Andonov bacc. physioth.

MEDICINSKE SESTRE

 • Bošnjak Marijeta, ms
 • Buđak Ružica, ms
 • Fabijanić Marijana, ms
 • Glumbić Ksenija, ms
 • Grden Ivana, ms
 • Gršetić Kristina, ms
 • Hezler Dora, ms
 • Katalinić Micahela, bacc.med.techn.
 • Krsnik Ivana, ms
 • Lukšić Izabela, ms
 • Medven Sandra, ms
 • Pleše Eduard, med.techn.
 • Rogina Željka, ms
 • Slukan Martina, bacc.med.techn.
 • Smrečki Anita, ms
 • Wittenberg Anamarija, ms
 • Bosak Elizabeta, bacc.med.techn.
 • Capan Vera, ms
 • Cujzek Jelena, ms
 • Dubravec Nensi, ms
 • Filipašić Nives, ms
 • Filipec Maja, ms
 • Idrizi Ziberi Ardijana, ms
 • Miškulin Slobodanka, ms
 • Prgomet Mario, bacc.med.techn.
 • Sarić Helena, ms
 • Studak Danijela, ms
 • Škrlec Paula, ms
 • Vrgoč Dražana, ms
 • Božičević Jasna, ms
 • Hadžić Vernesa, bacc.med.techn.
 • Mikec Leljak Danijela, ms
 • Miletić Jelena, ms
 • Radušić Jasminka, ms
 • Užbolt Jasnica, ms
 • Žarina Franić Gordana, ms
 • Marko Fučijaš, med. tehničar
Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr.med., prim., prof.v.š. spec. pedijatrije, subspec. dječje hematoonkologijePročelnica Zavoda
Draženka Barbaroša., bacc.med.techn.Glavna sestra
Zavod za onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“ Klinike za dječje bolesti
Na lokaciji: Ilica 197, Klinika za tumore, Zagreb
Tel: 00 385 01 / 6445-775, 01 / 6445-774, 01 / 6445-782
Fax: 00 385 01 / 6445 – 791
Email: onkohemato.kdb@gmail.com