ODSJEK ZA PODRŠKU PACIJENTIMA – PATIENT SUPPORT

Odsjek za podršku pacijentima počeo je s radom  01. ožujka 2016.,  kao posljedica želje da postanemo još dostupniji djeci i njihovim roditeljima/skrbnicima, te da im što više olakšamo boravak u našoj ustanovi.

Naime, liječenje djeteta često prati i cijeli niz nemedicinskih postupaka koje treba napraviti, kao npr. informirati roditelje o pravima koja mogu ostvariti preko HZZO-a, uključiti ih u udruge za rijetke ili kronične bolesti i sl. Ništa manje bitno nije i nastojati prostor Klinike učiniti jednostavnije dostupnim za osobe s invaliditetom, na čemu u suradnji s arhitektima u Odsjeku intenzivno radimo. U Odsjeku roditelji slijepe, gluhe i djece s drugim invaliditetom mogu dobiti informacijsku podršku kao i konkretnu pomoć za jednostavnije kretanje po Klinici.

Ovdje roditelji/skrbnici mogu dobiti i konkretnu pomoć u nalaženju smještaja u Zagrebu, dok im dijete boravi u bolnici, u slučaju da su smještajni kapaciteti Klinike za boravak roditelja uz dijete popunjeni.

Odsjek također predstavlja mjesto gdje slušajući pacijente i uvažavajući njihove prijedloge, opaske i probleme, nastojimo u zadanim okvirima poboljšati naše djelovanje i uvjete u kojima brinemo o djeci.  Na  pritužbe, u okviru svojih ovlasti, osoba zaposlena u Odsjek odmah reagira.

Voditeljica odsjeka koordinira radom osoblja zaposlenog na mjestima za naručivanje pacijenata,  te u suradnji s drugim djelatnicima Klinike radi na bržoj protočnosti pacijenata i poboljšanju njihovog zadovoljstva.

Kroz ovaj odsjek koordiniramo radom volontera s dugoročnim planom osnivanja vlastite grupe volontera, uz koje bismo još više podigli razinu kvalitete boravka djeci u bolnici, posebno onoj bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Iz odsjeka objavljujemo sve aktualnosti vezane za Kliniku na službenoj facebook i web stranici Klinike, kako bi i na taj način postali dostupniji javnosti.

Medicinske sestre:

  • Irena Mršić Rimac, bacc.med.techn.
  • Sandra Košar, med. sestra
  • Aleksandra Marš-Cvetković, med. sestra
  • Snježana Mišković, med. sestra
  • Andreja Rapinac, med.sestra

Socijalni radnik

  • Ana Isaura Radoš, mag.polit.soc.

Administratori:

  • Ana Marija Draksler
  • Zdenka Deak
  • Kornelija Krulić
  • Domagoj Kujundžić

Voditeljica odjela, Irena Mršić Rimac, medicinska sestra prvostupnica, radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb, posljednjih 25 godina. Do 1. ožujka 2016. radila je na mjestu glavne sestre Zavoda za gastroenterolgiju, hepatologiju i poremećaje prehrane (Referentni centar RH). Educirana je i u Velikoj Britaniji, te je bila članica Europskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatolgiju i prehranu (ESPGHAN) i sudjelovala u pisanju europskih smjernica za parenteralnu prehranu. Sudjelovala je aktivno na više od 20 stručnih skupova u RH i inozemstvu.

Asistent je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, na Katedri za zdravstvenu njegu djeteta.

Irena Mršić Rimac, bacc.med.techn.Voditeljica odsjeka
Kontakt
Mail: Podrska.Pacijentima@kdb.hr
Mobitel: 091/4600-366 (8-16h)
Radno vrijeme: svaki radni dan od 8-16h