KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Zavod za abdominalnu kirurgiju s dnevnom bolnicom

Zavod za abdominalnu kirurgiju ima 30 bolničkih postelja. U sklopu Zavoda djeluju dva odjela; Odjel za novorođenačku i dojenačku kirurgiju i Odjel za abdominalnu i torakalnu kirurgiju.  Na Zavodu je stalno zaposleno 7 liječnika, od čega 2 docenta, 3 doktora znanosti, 1 magistar znanosti i  2 primarijusa.

Stručna aktivnost Na zavodu se izvode sve operacije iz spektra dječje kirurgije osim transplantacijske kirurgije, a zavod je jedinstven  po specijalizaciji  u  području anorektalnih malformacija, liječenja deformiteta torakalne stjenke, te minimalno invazivnoj dječjoj kirurgiju.

Kontinuirana medicinska edukacija – u sklopu zavoda organizirani su tečajevi kontinuirane medicinske edukacije ; „ Liječenja kongenitalnog megakolona – endorektalni pull through “ Tečaj HLK-145-768/11  „Napredni tečaj liječenja kongenitalnog megakolona – totalna aganglionoza crijeva“ Tečaj HLK 145-879/11 i  „Aesculap akademija -Osnovni tečaj laparoskopske kirurgije za dječje kirurge“ Tečaj HLK-385-20-23-27/2012/02

Znanstvena aktivnost; na Zavodu se kontinuirano provodi znanstveni projekt Ministarstva znanosti : MZRH br:098-0000000-3530  «Molekularna osnova asepse» . Na zavodu se provode i primijenjeni projekti:  01-72/ 20-06«Usporedba rezultata operativnog liječenja apendicitisa u djece laparoskopski asistiranom metodom u odnosu na otvorenu i laparoskopsku metodu» te primjenjeni projekt  01-72/20-2008 „Usporedba liječenja apendicitisa transumbilikalnom laparoskopski asistiranom metodom sa peritonealizacijom  bataljka crvuljka i sa ekspozicijom bataljka »

Nastavna aktivnost ; na zavodu se izvodi dodiplomska i poslijediplomska nastava. Dodiplomska nastava Medicinskog fakulteta izvodi se iz predmeta  Kirurgija– V godina, iz predmeta Kirurška propedeutika– III godina studija  i iz predmeta  Kliničko prosuđivanje – VI godina studija.   Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo; provodi se nastava izbornih predmeta  specijalističkih struka:  G135 Minimalno invazivna dječja kirurgija , a sudjeluje sa nastavnicima i u izvođenju predmeta G179 Konzervativno liječenje kostoloma.

Međunarodna suradnja – Zavod je suradna ustanova  sa Nationwide Children’s Center for Colorectal and Pelvic Reconstruction. Zavod je suradna ustanova- mentor kirurškog programa- Kongenitalni aganglionarni megakolon, Klinike za dečju hirurgiju Kliničkog centra Sarajevo.

Uredništvo časopisa Pediatria Croatica – Član uredničkog odbora časopisa djelatnik je zavoda  Djelatnici Zavoda su nacionalni recenzenti za časopise: Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technique ( Lippincott Williams & Wilkins) i European surgery (Springer)

Odjel za novorođenačku kirurgiju smješten je na prvom katu Klinike, a sastoji se od 2 sobe s ukupno 10 bolesničkih postelja.

Novorođenačka kirurgija osnova je dječje kirurgije i uglavnom se bavi kirurškim liječenjem prirođenih mana. Zbog svoje složenosti te osjetljivosti tek rođenog djeteta prirođene mane su često povezane s velikim rizicima te zahtijevaju brzo prepoznavanje, dijagnostiku i liječenje. Na našem Odjelu liječe se bolesnici sa svim kirurškim prirođenim manama, izuzev srčanih: anomalije pluća, kongenitalne dijafragmalne kile, opstrukcije i atrezije probavnog trakta (jednjaka, tankog i debelog crijeva), anomalije trbušne stijenke, urogenitalnog trakta i anorektalne malformacijame, uključujući Hirschprungovu bolest (kongenitalni megakolon). Također se osim prirođenih mana, na našem Odjelu liječe i bolesnici s klasičnim kirurškim bolestima: hipertrofičnom stenozom pilorusa, preponskom kilom, porođajnom traumom. Posebno smo ponosni na uspjehe na području minimalno invazivnog liječenja i dječje endoskopske kirurgije, koja je svoje početke imala upravo na ovom Odjelu.
Uspjeh liječenja bolesnika ove osjetljive dobi bio bi nezamisliv bez timskog rada svih stručnjaka Klinike za dječje bolesti Zagreb, a posebno tima Jedinice intenzivnog liječenja s liječnicima, anesteziolozima i pedijatrima-intenzivistima, te medicinskim sestrama, koji su posebno educirani za rad s malim bolesnicima s tako zahtjevnim medicinskim poremećajima.

Tim :

 • Voditelj odjela: Prim. mr. sc. Andrija Car, dr. med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta četvrtkom)
 • Glavna sestra odjela: Marina Jurić, mag.med.techn, ET (enterostomalni terapeut)

Liječnici na odjelu:

 • prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta utorkom)
 • prim. Andro Gliha, dr. med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta srijedom)
 • Ivan Petračić, dr. med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra odjela:

 • Marina Jurić, mag.med.techn.

Prvostupnice sestrinstva:

Medicinske sestre:

Kontakt :

Marina Jurić, mag.med.techn.

Telefon: 01/4600 181

Odjel za dječju abdominlanu i torakalnu kirurgiju smješten je u prizemlju Klinike, sastoji se od 3 sobe s ukupno 15 bolničkih postelja.

Odjel za abdominalnu kirurgiju je jedan od temeljnih i najvećih odjela pri Klinici za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Na odjelu se provodi najsuvremenija dijagnostika, operacijsko liječenje i poslijeoperacijska skrb bolesnika sa prirođenim i stečenim kirurškim bolestima probavnog sustava. Operativne zahvate izvodimo klasičnim kirurškim metodama te minimalno invazivnim endoskopskim metodama.
Odjel za torakalnu kirurgiju povezan je  organizacijski i prostorno s odjelom za abdominalnu kirurgiju. Uz najsuvremeniju dijagnostiku ozljeda i oboljenja prsnog koša i organa unutar njega, na odjelu se provode i najsloženiji zahvati u dječjoj dobi. Operativno zbrinjavamo malformacije stijenke prsnog koša, malformacije intratorakalnih organa, kirurško liječenje primarnih tumora i metastaza stijenke i organa prsnog koša te stečena oboljenja i ozljede prsnog koša.

Zahvate izvodimo klasičnim kirurškim metodama  te torakoskopsko minimalno invazivnim načinom. Jedini smo i vodeći centar u Hravtskoj koji kirurški lijeći deformitete prsnog koša posebice lijevkasta prsa minimalno invazivnom metodom po Nuss-u.

Najsuvremeniji način liječenja ( klasično kirirško liječenje, torakoskopsko liječenje, minimalno invazivne metode) uz ljubazan i krajnje profesionalan i visoko educiran zdravstveni ljudski potencijal može garantirati liječenje Vašeg djeteta na visokoj profesionalnoj razini standardnoj suvremenoj svijetskoj medicini.

Djeca teško podnose odvajanje od svojih najbližih i svoga doma. Cijelokupno odjelno osoblje potrudit će se svojim znanjem i stručnošću umanjiti Vaš strah i zabrinutost te adekvatno odgovoriti na tjeslesne i emocionalne potrebe Vašeg dijeteta. Prema dobi dijeteta nastoji  se približiti i pripremiti dijete za boravak u bolnici.

Sve pojedinosti posebno ćete dogovoriti na odjelu s liječnikom i medicinskom sestrom koja brine o Vašem dijetetu.  Osoblje  će Vam uvijek biti na raspolaganju za sve informacije o zdrastvenom stanju Vašeg dijeteta.

Tim :

 • Voditelj odjela: prim. Marko Mesić, dr. med., specijalist dječje kirurgije
 • Glavan sestra odjela: Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

Liječnici na odjelu :

 • prim. Marko Mesić, dr.med., specijalist dječje kirurgije ( ambulanta četvrtkom)
 • Ljudevit Sović, dr.med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta srijedom)
 • Dr. sc. Marko Bašković, dr. med., specijalist dječje kirurgije
 • Ivan Petračić, dr. med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra odjela:

 • Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

Medicinske sestre:

Kontakt : Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

Telefon: 01/46 00 181

prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgijePročelnik Zavoda
stjepan.visnjic@gmail.com
Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.
Telefon: 01/46 00 181
Kontakt
Marina Jurić, mag.med.techn.
Telefon: 01/4600 181, 01/4600 180

IMATE PITANJA, PITAJTE NAS?