ZAVOD ZA DJEČJU RADIOLOGIJU

Dječja je dob, obzirom na anatomska, patofiziološka, te psihološka obilježja specifična i vrlo zahtjevna.  Stoga radiološka dijagnostika,  odnosno organizacija njenog rada, radiološka oprema kao  i izobrazba osoblja, trebaju biti u potpunosti prilagođeni malenom pacijentu.

U svojoj djelatnosti rukovodimo se  principima ALARA i Image Gently  vodeći računa da se izbjegne ionizirajuće zračenje u najvećoj mogućoj mjeri, a kada se i koristi to se radi prema protokolima optimiziranim za dječju dob. Zavod za dječju radiologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb moderan je dijagnostički odjel organiziran i opremljen po mjeri središnje i referentne dječje bolnice. Šest specijalista radiologije, od kojih je jedan subspecijalista ultrazvučne dijagnostike te dvoje na subspecijalizaciji iz neuroradiologije , dvanaest radioloških tehnologa, dvije medicinske sestre, te dvoje administratora zavoda u godini učine više od 70000 različitih usluga iz područja radiološke dijagnostike. Te usluge uključuju izvođenje radioloških pretraga ali i konzultativne usluge, te pružanje „drugog mišljenja“ ekspertnog tima Zavoda za dječju radiologiju. Suradni smo Zavod sa Klinikom za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” te Specijalnom bolnicom za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.
U Zavodu za dječju radiologiju provodi se  i nastavna aktivnost: u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u dodiplomskom  studiju inženjera medicinske radiologije – radioloških tehnologa na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te u edukaciji specijalizanata radiologije koji obavezni dio specijalističkog staža iz opće i dječje radiologije provode na Zavodu.

Također se provodi edukacija užih specijalista ultrazvučne dijagnostike iz područjea dječje ultrazvučne dijagnostike, a Zavod organizira tečajeve trajnog usavršavanja I kategorije iz područja uzv dijagnostike
Djelatnici Zavoda za dječju radiologiju, u nastojanjima da održe i unaprijede visoku kvalitetu radioloških usluga, polažu veliku pozornost  na znanstveni rad i edukaciju. Objavljivanje znanstvenih radova u recentnim domaćim i inozemnim stručnim časopisima, knjiško i udžbeničko izdavaštvo, te aktivno sudjelovanje na kongresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu,  na kojima su liječnici zavoda često i pozvani predavači, stalna je obveza.
Zavod za dječju radiologiju smješten je u moderno uređenom prostoru u prizemlju bolnice, a snimaonica za hitnu radiološku obradu nalazi se na prvom katu, u neposrednoj blizini Hitnog prijema.

Djelatnost Zavoda organizirana je kroz dva odjela odnosno četiri dijagnostičke jedinice:

 • Odjel za konvencionalnu radiologiju (RTG) i ultrazvuk (UZV)
  – Dijagnostička jedinica za konvencionalnu dijagnostiku (RTG)
  – Dijagnostička jedinica za ultrazvučnu dijagnostiku (UZV)
 • Odjel za magnetsku rezonanciju (MR) i kompjutoriziranu tomografiju (CT)
  – Dijagnostička jedinica za magnetsku rezonanciju (MR)
  – Dijagnostička jedinica za kompjutoriziranu dijagnostiku (CT)

U jedinici konvencionalne dijagnostike izvode se rutinske, ali i vrlo sofisticirane dijagnostičke pretrage svih anatomskih sustava: lokomotornog, respiratornog, probavnog I urogenitalnog. Jedinica je opremljena sa dvije klasične rtg. snimaonice i teledirigiranim dijaskopskim rentgenskim uređajem. Jedna klasična rtg snimaonica namjenjena je isključivo hitnoj radiološkoj obradi i nalazi se u neposrednoj blizini hitnog kirurškog i pedijatrijskog prijema,a rtg uređaj je najnovije digitalne tehnologije. Korištenjem istog, doza zračenja smanjena je  za više od 30% u odnosu na analogni uređaj .

Druga snimaonica ima rtg uređaj koji je digitaliziran DR i CR sustavima što također doprinosi smanjenju doze zračenja.
Jedinica je opremljena svim potrebnim  i propisanim  zaštitnim sredstvima kako bi se mogla provoditi primjerena zaštita pacijenata od ionizirajućeg zračenja.
U sklopu ove jedinice nalaze se i radiološki uređaji kojima su opremljene operacijske dvorane i jedinica intenzivnog liječenja.  Ti moderni  rendgenski uređaji omogućuju snimanje u specifičnim uvjetima i zahtjevima tih jedinica.

Kompjutorizirana tomografija (CT) danas je rutinska dijagnostička metoda koja omogućuje slojevni prikaz  anatomskih struktura tijela i patoloških promjena.  Danas je bez ove radiološke metode oslikavanja („imaging“ metode)  nezamisliv rad moderne dječje bolnice.Ipak primjena CT-a u dječjoj dobi, u bolnici kao što je naša, ima ograničene indikacije zbog konstantnog nastojanja cijelog osoblja u smanjenju primjene ionizirajućeg zračenja zbog specifične štetnosti u dječjoj dobi te postojanja drugih  metoda (MR,UZV) koje nam omogućavaju postavljanje dijagnoze te daljnje praćenje.

Kompjuterizirana tomografija (CT) je unatoč ion. zračenju neophodna u neurotraumi i politraumi, ortopediji za analizu koštanih struktura te dijagnostici i praćenju patoloških promjena  prsnog koša.
Pri izvođenju CT pregleda posebna pozornost posvećuje se zaštiti od ionizacijskog zračenja, pa su parametri snimanja (posebice količina zračenja) i način izvođenja pretraga prilagođeni dječjoj dobi.

Ultrazvučna dijagnostika u dječjoj dobi ima središnje mjesto među dijagnostičkim metodama oslikavanja. Često je i prva u algoritmu dijagnostičkih postupaka. Ova neinvazivna dijagnostička metoda omogućava pregled gotovo svih organskih sustava, te vrlo često baš ona daje ključne podatke za daljnje liječenje.
Centar za ultrazvučnu dijagnostiku opremljen je modernim digitalnim ultrazvučnim uređajima visoke kategorije koji su tehnološki potpuno prilagođeni dječjoj dobi.  Rad centra organiziran je u dvije ultrazvučne ambulante, a kroz subspecijalizirane ambulante podijeljen je na dijagnostiku abdominalnih i zdjeličnih organa, te lokomotornog sustava.
Centar raspolaže i mobilnim digitalnim ultrazvučnim uređajem za potrebe jedinice int enzivnog liječenja i operacijske sale.

Ističemo da smo centar izvrsnosti u području dječje UZV dijagnostike

Magnetska rezonancija (MR) danas je dijagnostička metoda bez koje je dječja radiologija  nezamisliva. To je  suvremena, radiološka, dijagnostička metoda za otkrivanje bolesti i oštećenja mekih tkiva i organskih sustava cijelog tijela. Kako se prilikom snimanja koriste jako magnetsko polje i radiovalovi snimanje je neškodljivo.

U našoj ustanovi pretrage Magnetskom rezonancijom primjenjuju se od 2010. godine na uređaju “Siemens – Avanto”, jakosti magmetskog polja od 1,5 T. Izvode se MR  snimanja središnjeg živčanog sustava i kralježnice s MR angiografijom, lokomotornog i urogenitalnog sustava te toraksa i abdomena sa i bez primjene I.V. kontrastnog sredstva. Jedina smo ustanova na području Hrvatske koja radi MR enterografiju u dječjoj dobi te MR urografiju sa funkcijskom urografijom gdje možemo utvrditi, između ostalog, kolika je funkcija svakog pojedinog bubrega ( zamjena za scintigrafiju koja nosi određenu dozu ionizirajućeg zračenja).Također smo jedina ustanova  koja rutinski i  svakodnevno radi MR pretrage dječje dobi u anesteziji  te smo centar izvrsnosti u MR dijagnostici dječje dobi.

Magnetska rezonancija je bezbolna i bezopasna. Pregled traje 15 do 60 minuta i nema nikakve štetne efekte, pa se može ponavljati neograničen broj puta. Eventualnu neugodnost može predstavljati boravak u tunelu aparata (zatvorenom prostoru) kao i buka koju sam aparat proizvodi. Uz dijete za vrijeme snimanja može biti i roditelj ili osoba u pratnji. Obzirom da dijete za vrijeme pregleda mora biti potpuno mirno, snimanje djece u dobi do 5 godina vrši se u doziranoj općoj anesteziji.

Zavod za dječju radiologiju, kao jedini radiološki odjel u Hrvatskoj koji se bavi cjelokupnom dječjom radiologijom i u kojem rade specijalisti radiologije posebno izeducirani za problematiku dječje dobi, nastoji kvalitetom svojih usluga u potpunosti zadovoljiti zahvtjeve moderne dječje bolnice.

Specijalisti radiologije:

 • Ana Tripalo Batoš, subspec. neuroradiologije, v.d. pročelnika Zavoda
 • Prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med.-  subspec. ultrazvuka
 • Vesna Posarić, dr. med. spec.radiolog, subspec. ultrazvuka
 • Tonći Grmoja, dr. med. spec.radiolog, subspecijalist neuroradiologije
 • Ivana Jukić, dr. med. spec.radiolog, subspec. ulatrazvuka
 • Lucija Dominković, dr. med., spec. radiolog
 • Tatjana Perhat dr. med.

Specijalizanti radiologije:

 • Filip Murn, dr.med.
 • Sandro Gašpar, dr. med.
Denzitometrija cijeloga tijela u dječjoj i adolescentnoj dobi je neinvanzivna dijagnostička pretraga važna u sveobuhvatnom procjenjivanju zdravstvenog praćenja  stanja djece i adolescenata .
Jedinica za denzitometriju na našem  Zavodu opremljena je modernim uređajem visoke kvalitete koji nam omogućuje brze i precizne rezultate uz minimalnu,ništetnu dozu zračenja.
Denzitometrijom cijeloga tijela dobivamo prikaz rezultata ukupne koštane mineralne gustoće,ukupnu masnu i mišićnu masu cijeloga tijela ali i izračun koštane mineralne gustoće,masne i mišićne mase po pojedinim tjelesnim regijama.
Denzitometrija cijeloga tijela preporučena je metoda za praćenje liječenja bolesnika sa kroničnim upalnim bolestima crijeva,hematološkim i onkološkim oboljenjima,genetskim poremećajima,kroničnim bolestima bubrega i jetre,imunoreumatskih bolesnika kao i za praćenje zdravstvenog stanja zdravih pojedinaca  kao i kod prevencije i liječenja pretilosti u djece i adolescenata.​
Ivo Buljanović- glavni rad. tehn. Zavoda
Damir Biličić
Mladen Vugec – glavni rad. tehn za RTG i UZV
Andrija Čop
Sanja Kruljac
Katarina Marinčević
Šimo Zirdum – glavni rad. tehn. za MR i CT
Dubravko Bobinec
Domagoj Mihaldinec
Biljana Sviličić
Ivica Barišić
Jurica Folnožić
Mirko Ciganović
Kristina Mikulčić

Vesnica Truhan

Marko Krešić

Marta Tomić Mužinić

 1. Molimo na pregled doći na vrijeme sa odgovarajućom uputnicom i medicinskom dokumentacijom.
 2. Ukoliko ne dolazite na zakazani pregled (MR, CT ili UZV) molimo Vas OBAVEZNO OTKAŽITE  što prije vaš termin (na kontakt telefon) jer je on potrebandrugom djetetu.
 3. Ukoliko pacijent ima zubni aparatić, za MR preglede, potrebno je donijeti potvrdu od ortodonta o vrsti materijala aparatića te kompatibilnosti za MR. Također je preporučljivo, iako je aparatić napravljen od materijala koji je kompatibilan za MR, skinuti sve moguće dijelove zbog smanjenja lošeg utjecaja na kvalitetu slike i posljedične otežane analize.

PRIPREME

Za UZV preglede abdomena potrebno je doći natašte ili bar ne jesti 4 sata prije pregleda.Dan ranije jesti laganiju hranu, izbjegavati grahorice, svježe voće i povrće te gazirane sokove.

Za UZV preglede mokraćnog sustava potrebno je doći sa punim mokraćnim mjehurom.

Za kontrastne radiološke pretrage probavnog sustava potrebno je doći natašte ili ne jesti bar 4 sata prije pretrage.Dan ranije jesti laganiju hranu, izbjegavati grahorice, svježe voće i povrće te gazirane sokove.

Za pregled debelog crijeva (irigografija) potrebno je očistiti crijevo koliko je moguće.

Poslije ručka oko 17-18 sati popiti X-prep (nabavlja se u ljekarnama bez recepta).

Za MR preglede – link

RADNO VRIJEME ZAVODA ZA DJEČJU RADIOLOGIJU

– Dijagnostička jedinica za konvencionalnu dijagnostiku:  od 8 do 15  sati
– Dijagnostička jedinica  za kompjutoriziranu dijagnostiku:  od 8 do 15 sati
– Centar  za ultrazvučnu dijagnostiku:  od 8 do 15 sati
– Dijagnostička jedinica za MR dijagnostiku : od 8 do 15 sati pon, sri, čet, pet , utorak od 8 do 22 sata
– Hitna radiološka obrada od 0 do 24 sata

Ana Tripalo Batoš, dr. med. spec.radiologv.d. Pročelnika Zavoda
Ivo BuljanovićGlavni rad. tehn. Zavoda
Kontakt
Fax: 01/4600113
Tel: 01/4600234
e-mail: radiologija@kdb.hr