OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM (OHBP) S DNEVNOM BOLNICOM

Objedinjeni hitni bolnički prijem organiziran je kao jedinstveno ulazno mjesto u Kliniku za dječje bolesti Zagreb za hitne slučajeve kod djece u dobi do navršene 18. godine života. Radno vrijeme OHBP-a KDBZ je svakog dana od 00:00 – 24:00 sati. Pacijenti se primaju na pregled prema redu hitnosti (trijaži), a ne prema vremenu dolaska. Prijem bolesnika u hitnim situacijama provodi se bez dokumentacije (uputnice, zdravstvene iskaznice), ali je dokumentaciju potrebno što prije dostaviti.

Prilikom dolaska u OHBP roditelji djeteta bi po mogućnosti trebali donijeti uputnicu odabranog pedijatra/ liječnika obiteljske medicine ili Hitne medicinske pomoći, zdravstvenu iskaznicu, raniju medicinsku dokumentaciju i popis eventualnih lijekova koje dijete uzima. Podsjećamo da je za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom kod pregleda potrebna prisutnost roditelja ili zakonskog skrbnika te pismena suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika za operacijski zahvat i hospitalizaciju.

OHBP je ustrojstvena jedinica KDBZ za prijem djece – hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu, s većinom prostorija potrebnih za obradu i skrb o djeci – hitnim bolesnicima, u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost hitne medicine u zajedničkom prostoru. Timski rad u OHBP-u temelj je kvalitetne skrbi za djecu – hitne bolesnike. Dobri odnosi unutar članova tima prenose se i na odnos prema vanjskim suradnicima izvan OHBP-a (izvanbolničkoj hitnoj službi, pedijatrijskim i kirurškim Klinikama i Zavodima KDBZ i ostalim službama KDBZ koje su u ovom trenutku zbog nedostatka prostora izdvojene iz prostora samog OHBP-a. TETRA komunikacijskim sustavom OHBP je direktno povezan sa svim relevantnim zdravstvenim i nezdravstvenim strukturama u RH.

Precizna i jasno vidljiva signalizacija OHBP-a na tri svjetska jezika usmjerava korisnike naših usluga od hitnog ulaza u Kliniku prema trijažnom i ostalim prostorima.
Nakon mjerenja fizioloških parametara, kategorizacije, liječničkog pregleda i po potrebi opservacije, uz brze laboratorijske i radiološke pretrage dolazi se do početne radne dijagnoze i donosi odluka o hospitalizaciji ili odlasku djeteta kući te se provodi ordinirana terapija.

Jedinstven moderno opremljen OHBP jedinica je koja skrbi za djecu s hitnim pedijatrijskim i kirurškim stanjima iz grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i iz čitave RH u dobi od rođenja do navršene 18. godine života. OHBP s 24/7 radnim vremenom ima zasebne ambulante za pregled djece s pedijatrijskim i kirurškim bolestima, dnevnu bolnicu i prostor za promatranje, čekaonice, prostor izolacije te prostor za reanimaciju (ujedno i salu za manje hitne kirurške operacijske zahvate i obradu rana).

U OHBP-u rad s pacijentom započinje trijažnim postupkom (brzim razvrstavanjem pacijenata) koji obavljaju certificirane visoko obrazovane i motivirane medicinske sestre/tehničari. Trijaža ima za svrhu provođenje kategorizacije pacijenata prema hitnosti. Trijažna kategorizacija provodi se na objektivan način mjerljivim fiziološkim pokazateljima koji podupiru određivanje hitnosti za sve pacijente koji joj pristupe. Primjenjujemo modificiranu Australo-azijsku trijažnu skalu, koja ima 5 kategorija hitnosti, a kojom se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika, što po kategorijama može iznositi od 0 – 120 minuta. U ovom procesu ključnu ulogu ima zdravstveno stanje djeteta. Individualni i holistički pristup presudan je u pružanju što brže i bolje zdravstvene skrbi u pozitivnom okruženju uz primjereno informiranje i roditelja i djeteta.

Kontinuirana edukacija, usavršavanje i obnavljanje postojećeg znanja osnovni je preduvjet za kvalitetan rad medicinskih sestara i tehničara OHBP-a. Kako bi išli ukorak s novim znanjima i vještinama iz hitne medicine dječje dobi redovito sudjeluju na tečajevima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i programima i studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te nacionalnim skupovima hitne medicine.

Medicinske sestre u OHBP-u orijentirane su na pružanje visokokvalitetne, profesionalne i individualne zdravstvene skrbi holističkim pristupom s fokusom na pacijenta. Pri tom koriste najnoviju instaliranu tehnologiju i medicinsku opremu te svoja stručna znanja i vještine kako bi osigurale svakom pacijentu ispravnu i pravodobnu medicinsku skrb. Složenost medicinske skrbi zahtijeva promjene ka učinkovitijem i kvalitetnijem pristupu pacijentu/djetetu uz stvaranje ugodne i tople atmosfere te osjećaja sigurnosti kako bolesnom djetetu tako i njegovim roditeljima i/ili pratnji. Sve medicinske sestre i tehničari OHBP-a uspješno su završili tečaj trijaže Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Rad s pedijatrijskom populacijom u OHBP-u jedno je od najstresnijih radnih mjesta u zdravstvu. Njegovo osoblje svakodnevno se suočava s vitalno ugroženom djecom, reanimacijskim postupcima, hitnim i neplaniranim intervencijama na djeci, radi i komunicira s roditeljima takve djece koji su ponekad u nemogućnosti kontrolirati svoj narasli stres uzrokovan bolešću djeteta. Posljedica je povećani rizik od profesionalnog izgaranja osoblja budući se od njih očekuje 24-satna maksimalna fizička, psihička i profesionalna angažiranost i pravovremeni profesionalni odgovor na nerijetko nerealno velika očekivanja djece-bolesnika i njihovih roditelja, ali i ostalih članova tima.

Prostor za upis bolesnika i njihovu trijažu

Mjesto je prvog direktnog kontakta roditelja i bolesnog djeteta s djelatnicima naše hitne službe. Posebno educirane medicinske sestre i tehničari provode administrativni upis i medicinski postupak trijaže te svakom bolesniku dodjeljuju određenu kategoriju hitnosti kroz otvorenu uzajamnu komunikaciju s djecom i roditeljima, objašnjavajući pri tom predmnijevani medicinski postupak s bolesnim djetetom.

Čekaonica s posebnim prostorom za prematanje i dojenje beba

Podijeljena je u tri djela: prostor izolacije za infektivne bolesnike, prostor za dojenje i prematanje s novorođenačkom čekaonicom te centralnu, najveću i stalno video sustavom nadziranu čekaonicu za djecu svih dobnih skupina i bolesti. U središnjem hodniku nalaze se transportna ležeća i sjedeća kolica za samostalno nepokretne bolesnike. U sklopu središnje čekaonice su zasebni WC za bolesnike i WC za osoblje.

Sala za reanimaciju

U slučaju zastoja disanja i rada srca, teške traume, neurotraume i politraume, stanja bez svijesti, epileptičkog napada, intoksikacije i ostalih stanja koja zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju bez odlaganja, pozivamo dežurnu anesteziološku ekipu te dijete smještamo u klimatiziranu salu za reanimaciju koja je opremljena najmodernijom potrebnom opremom za kvalitetnu akutnu skrb: anesteziološki aparat posljednje generacije, krevet za reanimaciju i intenzivno liječenje, opremljena kolica za reanimaciju, bifazični defibrilator, respirator za intenzivno liječenje, transportni respirator, invazivni modularni hemodinamski monitor, perfuzor, aspirator s aspiracijskim vrećicama, transportni aspirator, samošireći baloni i oprema za imobilizaciju, torakalna vakuum pumpa, kofer za reanimaciju u transportu, centralni dovod plinova i energenata, zidni digitalni reanimacijski mjerač, oprema za imobilizaciju kod ozljeda kralježnice, stropni energetski stativ, stropna kirurška lampa, sva oprema za neodložne hitne kirurške postupke, imobilizaciju, kateterizaciju, postavljanje centralnog venskog katatera, perifernog venskog puta, intraosealnog puta, endotrahealnu intubaciju, …

Ispravnost opreme i dostupnost potrebnog pribora provjeravaju, svaki u svom segmentu kompetencija, dežurna medicinska sestra/tehničar na početku i na kraju smjene i dežurni anesteziološki tehničar.

Operacijska sala za male kirurške zahvate

Koristi prostor i dio opreme sale za reanimaciju kada je ona slobodna. Ima svoju zasebnu kiruršku opremu i materijale. Tu provodimo kirurške obrade manje složenih rana, manje hitne kirurške zahvate, punkcije, biopsije, namještanja zatvorenih prijeloma i iščašenja i njihovu sadrenu imobilizaciju, a sve u lokalnoj ili općoj anesteziji i analgeziji te povremeno tehnički manje zahtjevne operacijske zahvate s odjela jednodnevne kirurgije. Uz operacijsku salu OHBP-a nalazi se i prostor s 2 ležaja za subakutno zbrinjavanje hitnih kirurških bolesnika.

Ambulante za preglede

U ovim se klimatiziranim ambulantama obavljaju pregledi akutno bolesnih pacijenata trijažnih kategorija od 2 do 5 i uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage. Vođeni razlozima specifičnosti patologije dječje dobi odlučili smo se za organizacijski model posttrijažnog upućivanja djece na pregled prema fizički hodnikom odvojene 2 pedijatrijske i 2 kiruške ambulante. Pacijenti se za pregled pozivaju preko središnjeg pozivnog audio sustava. Sastavnica pedijatrijskih ambulanti je i Dnevna bolnica OHBP-a i liječnička soba OHBP-a.

Akutne pedijatrijske ambulante

Služe pregledu i dijagnostičko – terapijskoj obradi djece s hitnim nekirurškim pedijatrijskim i moguće infektivnim bolestima i stanjima te provođenju određenih vrsta hitne terapije.

Akutne ambulante dječje kirurgije

Služe pregledu i dijagnostičko – terapijskoj obradi djece s hitnim kirurškim bolestima i stanjima te provođenju određenih vrsta hitne terapije.

Dnevna bolnica OHBP-a

Smještena uz pedijatrijske ambulante OHBP-a sa svoja 3 ležaja i foteljama za zbrinjavanje subakutnih pacijenata služi pacijentima koji su uz roditelje i na promatranju za vrijeme dijagnostičko – terapijskih postupaka, za provođenje parenteralne terapije, inhalacijske terapije i za preglede uz ležaj bolesnika koje prema mogućnostima i potrebi konzilijarno provode liječnici različitih specijalnosti unutar KDBZ, do postavljanja konačne dijagnoze te otpusta iz OHBP-a kući ili odluke o primitku na stacionarno liječenje. U prostoru dnevne bolnice raspolažemo slijedećom opremom: centralnim dovodom plinova i energenata, priborom za primjenu kisika, aspiratorom, neinvazivnim monitorom, kolicima za reanimaciju za bifazičnim defibrilatorom, kolicima za pripremu i primjenu terapije, lijekovima i infuzijskim otopinama te ostalim potrebnim priborom.

Liječnička soba OHBP-a

Namijenjena je potrebama voditelja dnevne bolnice OHBP-a (specijalist pedijatrije), pedijatra- subspecijaliste toksikologa KDBZ te služi i kao subspecijalistička ambulanta pedijatra- subspecijaliste toksikologa KDBZ 2 puta tjedno od 10-13 sati.

Prostorija za sadrenje

Služi za imobilizaciju bolesnika s kostolomima, iščašenjima, natučenjima i istegnućima sustava za kretanje i koštano-ligamentarno-mišićnog sustava materijalima za funkcionalnu stabilizaciju, sadrenim udlagama i cirkularnim gipsevima, termoaktivnim imobilizatorima te mekim imobilizacijskim i fiksacijskim materijalima.

Radiološka dijagnostika hitnih bolesnika OHBP-a

Izvan samog prostora OHBP-a, ali funkcionalno lako dostupan pacijentima, nalazi se moderni digitalni RTG aparat, a u suterenu Klinike, povezanim liftovima smješteni su najmoderniji CT, MRI i UZV uređaji prilagođeni pedijatrijskoj populaciji.

Laboratorijska dijagnostika hitnih bolesnika OHBP-a

Izvan samog prostora OHBP-a, ali funkcionalno lako dostupni pacijentima nalaze se hematološki, biokemijski i mikrobiološki laboratorij.

Voditelj OHBP-a: Prim. Zoran Barčot, dr. med., FEBPS, specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra OHBP-a: Kata Rajič, mag. med. techn.

Liječnici na radu u OHBP-u: specijalisti pedijatrije i specijalisti dječje kirurgije specijalizanti pedijatrije i specijalizanti dječje kirurgije liječnici vanjski suradnici iz svih djelatnosti KDBZ

Prvostupnice sestrinstva:

 • Slavica Planinc
 • Marija Jurinjak
 • Sabina Ban
 • Renata Hartek
 • Katarina Grcić
 • Tina Vrhovec
 • Miklić Dubravka
 • Vucković Lucija

Medicinske sestre/tehničari:

 • Marina Barišić
 • Tatjana Novaković
 • Jasenka Švarčan
 • Josipa Smiljanić
 • Anica Burić
 • Tajana Penić
 • Ingrid Matko
 • Vladimir Žamarija
 • Mario Škalic
 • LeutareviĆ Monika
 • Ivana Pavanić
Kontakt
tel: 01 4600 124 (hitna pedijatrija)
tel: 01 4600 195 (hitna dječja kirurgija)
fax: 01 4600 169
e-mail: ohbp@kdb.hr