PRITUŽBE I POHVALE PACIJENATA

Klinika za dječje bolesti Zagreb prva je dječja bolnica koja nosi status „Bolnica – prijatelj svakom djetetu“. Taj prestižni status se dodjeljuje u sklopu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ koju su 1999. godine pokrenuli Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora te Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara.  

Cilj nam je zadobivanje povjerenja te zadovoljstvo djeteta i njegovih roditelja, zakonskih zastupnika odnosno skrbnika, te se stoga zalažemo za promicanje i primjenu humanizacije bolničkog liječenja, primjenu suvremenih medicinskih standarda tijekom boravka djeteta u bolnici kao i individualizirani pristup svakom djetetu ovisno o njegovim potrebama.

Obzirom da je boravak u bolnici izuzetno traumatično iskustvo kako za dijete tako i za njegovu obitelj, nastojimo da dijete u bolnici provodi najkraći mogući period i to u ugodnom i njemu prilagođenom okruženju zajedno sa svojim roditeljima.
Tijekom boravka Vašeg djeteta u Klinici osoblje će svojim znanjem i stručnošću primjereno odgovoriti na tjelesne, emocionalne, i razvojne potrebe Vašeg djeteta te ćemo Vam dati sve potrebne informacije vezane za liječenje kao i informacije o pravima i obvezama iz zdravstvenog osiguranja.

U naporima koje ulažemo za neprekidnim poboljšanjem kvalitete zdravstvene zaštite , iznimno nam je važno i Vaše mišljenje o pruženoj zdravstvenoj skrbi kao i kvaliteti usluga.

U slučaju da ste nezadovoljni pruženom zdravstvenom skrbi, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti imate pravo usmenim ili pismenim putem uputiti prigovor/pritužbu.

Kako smo mi dječja bolnica prigovor/pritužbu ima pravo podnijeti roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik.
Ukoliko ste zadovoljni zdravstvenom uslugom koje je dobilo Vaše dijete, možete nas i pohvaliti.

Pritužbe i pohvale podnose se pisanim putem uz korištenje predviđenog obrasca (Obrazac za prijavu pritužbe pacijenta i Obrazac za prijavu pohvale) koji se može preuzeti u tajništvima Klinika, na bolničkim odjelima, u poliklinikama ili s mrežne stranice Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Ispunjeni i potpisani obrazac možete ubaciti u sandučić za pritužbe i pohvale koji se nalazi kod „staklenog mosta“ u prizemlju Klinike, ili poslati poštom na adresu:

Klinika za dječje bolesti Zagreb
Odjel za podršku pacijentima
V. Klaića 16
10000 Zagreb

ili putem e-maila prituzbe.pohvale@kdb.hr

Postupak podnošenja pritužbe putem elektroničke pošte:

Preuzeti obrazac sa linka
Ispuniti obrazac te ga vlastoručno potpisati
Isprintati i skenirati obrazac
Poslati obrazac na e-mail adresu: prituzbe.pohvale@kdb.hr
Službeni pisani odgovor u roku od 8 dana od zaprimanja pritužbe dobiti će osoba koja je u potpunosti ispunila obrazac. Ukoliko je potrebno više vremena podnositelju se šalje pisana obavijest o tijeku postupka, a odgovor se šalje kada završe sva potreba preispitivanja.
Vaše je pravo podnijeti prigovor ili pritužbu na slijedeće adrese:

Ministarstvo zdravstva Ksaver 200a
10000 Zagreb Telefon: 01/46 07 543 Fax: 01/46 98 379 E-mail: pitajtenas@miz.hr

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba Draškovićeva 15,
10000 Zagreb E-mail: povjerenstvo.prava-pacijenata@zagreb.hr

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Zagrebačke županije Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Ulica grada Vukovara 72/V,
10000 Zagreb
E-mail: pravapacijenta@zagrebacka-zupanija.hr

Besplatni Bijeli telefon: 0800 7999

Otvorena telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe, prijedloge građana Republike Hrvatske vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

Sve Vaše pritužbe/prigovori kao i pohvale predstavljaju za nas dragocjenu pomoć te podstrek da budemo još bolji u pružanju zdravstvene zaštite našim malim pacijentima kojima želimo što ugodniji boravak u Klinici za dječje bolesti Zagreb i brzo ozdravljenje!