KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Klinika za dječju kirurgiju nosilac je jedne od ključnih uloga u timu Klinike za dječje bolesti Zagreb. Sa svojih 25 liječnika specijalista (17 dječjih kirurga, 2 neurokirurga, 3 oftalmologa i 3 otorinolaringologa) te 3 specijalizanta dječje kirurgije, 2 specijalizanta oftalmologije, 1 specijalizant neurokirurgije, 1 specijalizant otorinolaringologije, 103 medicinskih sestara ( 5 magistre sestrinstva, 3 diplomirane medicinske sestre,  20 bacc.med.techn., 1 diplomirani fizioterapeut, 72 srednje medicinske sestre, 1 fizioterapeup, 1 radni terapeut) te više od 6000 relevantnih operacijskih zahvata u godini pruža mogućnost cjelovite kirurške skrbi za djecu.

Jedina dječja kirurška klinika u Republici Hrvatskoj okuplja gotovo polovicu hrvatskih dječjih kirurga na jednome mjestu, s mogućnošću izvođenja svih operacijskih zahvata na malom bolesniku (osim kardiokirurških) i kod najčešćih „rutinskih“ kirurških bolesti i kod najsloženijih, rijetkih, prirođenih i stečenih stanja. Bolnički kapaciteti sa 83 kirurške postelje, ujedno je čine i najvećom ustanovom dječje kirurgije u našoj zemlji.

Kakvoća medicinske skrbi, brzo izlječenje pacijenta i skraćenje njegovog boravka u bolnici osnovni su ciljevi našeg današnjeg rada. U proteklih 25 godina, unatoč ratnim okolnostima i teških gospodarskim uvjetima, u naš su kirurški rad uvedene najnovije sofisticirane tehnike i metode, a prosječni je boravak djeteta u bolnici smanjen s nekadašnjih 10 dana na današnjih nešto više od 5 dana, s tendencijom daljnjeg smanjivanja. Endoskopski, laparoskopski i mikrokirurški zahvati naša su svakodnevnica. Jedini u Hrvatskoj rabimo laser u operacijskim zahvatima na djeci, a ozbiljno se razmatra uvođenje dječje transplantacijske i kardijalne kirurgije.

Pod geslom „Sve za dijete pod jednim krovom“, rukovodeći se načelima integrirane pedijatrijske medicine, uz pomoć mnoštva suradnih ustanova i vrhunskih stručnjaka iz drugih medicinskih ustanova i u skladu s Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta, podižemo kakvoću i opseg usluga. Uvijek nastojimo da dijete ostane u najboljoj okolini – dječjoj bolnici – to jest da dovedemo najbolje stručnjake k djetetu. To se ne odnosi samo na stručnjake iz Hrvatske već i na najpoznatija svjetska imena. U našoj Klinici u proteklih 25 godina radilo je i boravilo dvadesetak multidisciplinarnih kirurških timova iz najboljih svjetskih dječjih bolnica iz SAD-a, Švedske, Švicarske, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Engleske. Upravo je naša Klinika bila nositelj organizacije svih 6 dosadašnjih hrvatskih kongresa dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, od kojih je drugi kongres, u  Duborvniku 1998. godine, ostao zapamćen po vrsnoći prezentacija, mnoštvu istaknutih gostiju iz zemlje i svijeta te po dobroj organizaciji. Posebno smo ponosni da smo bili organizatori Prvog svjetskog kongresa dječje kirurgije koji je održan 2004. godine u Zagrebu, na kojem je sudjelovalo, kroz suradne struke, više od 1200 specijalista pedijatrijske i kirurške medicine iz 73 zemlje svijeta i sa svih pet kontinenata.

Klinika za dječju kirurgiju nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i svake godine kroz nju prođe sve veći broj studenata dodiplomske i poslijediplomske nastave. Prenošenje naših znanja i iskustava budućim kolegama i mladim liječnicima pridajemo veliku pozornost, a da smo u tome uspješni, pokazuje činjenica da su naši kolegiji prema anonimnim anketama studenata već godinama ocjenjeni kao jedni od najboljih na Medicinskom fakultetu.

Specijalizanti dječje kirurgije

Čolić Tonko, dr. med.
Diana Stipić, dr.med.
Dorotea Keretić, dr. med.

Specijalizanti neurokirurgije

Martina Štenger, dr. med.

Specijalizanti oftalmologije

Andrea Domiter, dr.med.
Lucija Krtalić, dr. med

Specijalizanti otorinolaringologije

Elvira Kereković Mašić, dr. med.

  1. ZAVOD ZA TRAUMATIZAM DJEČJE DOBI

Pročelnik Zavoda: Prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., spec.dječje kirurgije

Glavna sestra Zavoda: Jasenka Kuprešanin, bacc.med.techn.

 A) Odjel za traumatologiju i plastično rekonstrukcijsku kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., spec.dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Lidija Barčot, mag.med.techn.

B) Odjel kirurgije glave i vrata

Voditelj Odjela: Prim. dr. sc. Neda Striber, dr.med. spec. oftalmologije, subspec. dječje oftalmologije

Glavna sestra Odjela: Ksenija Kovačić, dipl.med.techn.

  1. ZAVOD ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU

Pročelnik Zavoda: prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Zavoda: Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

 A) Odjel za novorođenačku i dojenačku kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.mr.sc. Andrija Car, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Marina Jurić, mag.med.techn.

B) Odjel za abdominalnu i torakalnu kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.dr.sc. Mirko Žganjer, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

  1. ODJEL ZA UROLOGIJU

Voditelj Odjela: Prim.mr.sc. Mislav Bastić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Dubravka Đurkin, bacc.med.techn.

  1. OPERACIJSKI TRAKT I CENTRALNA STERILIZACIJA

Voditelj odjela: prof. dr. sc. Stjepan Višnjić, dr. med.

Odjelna sestra i glavna instrumentarka: Andreja Turčin, bacc. med. techn.

Glavna sestra sterilizacije: Katarina Regvat,bacc.med.tech.

  1. POLIKLINIKA

Voditelj Poliklinike: Doc.dr.sc. Ante Čizmić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Poliklinike: Josipa Visković, mag.med.techn.

  1. ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU

Voditelja Odjela: Filip Jurić, dr. med.

Glavna sestra Odjela : Sanja Ivanović, bacc.med. tech

prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., spec. dječje kirurgijePredstojnik Klinike
Tel: 385 1 46 00 171
Fax: 385 1 46 00 169
kdk@kdb.hr
Jasna PintarićTajništvo
Tel: 385 1 46 00 170
Fax: 385 1 46 00 169
e-mail: jasna.pintaric@kdb.hr
Božena Košević, dipl.med.technGlavna sestra
Tel: 385 1 46 00 173
Fax: 385 1 46 00 169
e-mail: bozena.kosevic@kdb.hr