UPRAVA

  • Prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., ravnatelj
  • doc.dr.sc. Iva Hojsak, dr.med., zamjenica ravnatelja,
  • prim.dr.sc. Neda Striber, dr.med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
  • Anita Znaor, dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Klinike za dječje bolesti Zagreb,
  • Nikolina Pintar, mag.oec., pomoćnica ravnatelja za financijske poslove