UPRAVA

  • Prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., ravnatelj
  • doc.dr.sc. Iva Hojsak, dr.med., zamjenica ravnatelja,
  • prim. Neda Striber, dr.med., pomoćnca ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite,
  • Nikola Skadarka, dipl.iur. pomoćnik ravnatelja za pravne poslove,
  • Anita Mišković, dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Klinike za dječje bolesti Zagreb,
  • Sanda Kokić, dipl.oec., pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje.