POVJERENSTVA KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

 • Jadranka Sekelj-Fureš, dr.med– zamjena: doc.dr.sc. Diana Butković, dr.med.
 • Filip Jurić, dr.med.  – zamjena: prim.dr.sc. Andrija Car, dr.med.,
 • Tomislav Ribičić, dr.med. – zamjena: dr.sc. Josip Vlaić, dr.med.,
 • Mirjana Kakša, bacc.med.techn. – zamjena: Božena Košević, mag.sestrinstva,
 • Mimi Vurdelja, mag.nutricionizma, voditeljica prehrane Hrvatskog olimpijskog odbora, Trg K. Ćosića 11 (Dom sportova), Zagreb – zamjena: Lidija Sosa Šimenc, prof., ravnateljica OŠ Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb
 • Tomislav Kifer, dr.med.
 • Doc.dr.sc. Arnes Rešić, dr.med. (predsjednik) – zamjena: doc.dr.sc. Zrinjka Mišak, dr.med.
 • Tomislav Kifer, dr.med. – zamjena: Ksenija Črnjar, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Suzana Ožanić Bulić, dr.med. – zamjena: prim.dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.
 • Ljerka Klarić, mag. pharm. – zamjena: Marija Hajster, mag. pharm.
 • Anuka Torić, mag. pharm. – zamjena: Laura Serdar, mag. pharm.
 • Prim. Filip Jadrijević Cvrlje, dr. med. – zamjena: prim.mr.sc. Aleksandra Bonevski, dr. med.
 • Ljudevit Sović, dr. med. – zamjena: Ivan Petračić, dr.med.
 • Mario Mašić, dr.med. – zamjena: Elza Ramov, dr.med.
 • prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med. spec. radiologije.
 • Glavna sestra KDBZ – Anita Znaor, dipl.med.techn. – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
 • prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med., spec. kl. mikrobiologije – predsjednica Povjerenstva
 • Jasna Grbavac, dr.med., spec. kl. mikrobiologije
 • prof.dr.sc. Goran Tešović, dr. med., spec. infektologije
 • Sanja Prlić, dr.med., spec. epidemiologije
 • prim.mr.sc. Maja Batinica, dr. med., spec. pedijatrije
 • doc.dr.sc. Diana Butković, dr.med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • prim. Zoran Barčot, dr. med., specijalist dječje kirurgije
 • Ljiljana Pilipović, mag.med.techn.

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prim. dr. sc. Neda Striber, dr med.

 • doc. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med.
 • Anita Mišković, dipl. med. techn.
 • dr. sc. Jasna Leniček-Krleža, spec. med. biokemije
 • Mirjana Kakša, bacc. med. techn.
 • prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med.
 • Marko Bašković, dr. med.
 • dr. sc. Sandra Kralik, dr. med.
 • Rajič Kata mag. med. techn.
 • Ana Marija Vranjić, bacc. med. techn.
 • Filip Jadrijević Cvrlje, dr. med.
 • Marijana Šimić Jovičić, dr. med.
 • Damir Biličić, bacc. radiol. techn.
 • Sandra Delač, bacc. med. lab. dijagn.
 • Ljerka Klarić, mag. pharm.
 • Marina Braje, stručni radnik/povjerenik za otpad
 • prim. Ivančica Škarić, dr.med. – predsjednik Povjerenstva,
 • dr. sc. Josip Vlaić, dr. med. – član Povjerenstva,
 • doc.dr.sc. Alenka Gagro, dr.med. – član Povjerenstva,
 • prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med. – član Povjerenstva,
 • Marija Ćurić, mag.iur. – član Povjerenstva
 • prim. mr. sc. Maja Batinica, dr. med. – predsjednica Povjerenstva
 • Andro Gliha, dr. med. – zamjenik predsjednice Povjerenstva
 • Mirjana Kakša, bacc. med. techn.
 • Gordana Bukovina, mag. med. techn.
 • Ana Isaura Radoš, mag.soc.politike
 • Nikolina Zgrebec, mag. iur.
 • Mario Mašić, dr. med.
 • Mario Kurtanjek, dr. med.
 • prim. mr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med.
 • Snježana Fusić, mag. med. techn.
 • Franka Luetić, mag. med. techn.