POVJERENSTVA KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

 • Jadranka Sekelj-Fureš, dr.med– zamjena: doc.dr.sc. Diana Butković, dr.med.
 • Filip Jurić, dr.med.  – zamjena: prim.dr.sc. Andrija Car, dr.med.,
 • Tomislav Ribičić, dr.med. – zamjena: dr.sc. Josip Vlaić, dr.med.,
 • Mirjana Kakša, bacc.med.techn. – zamjena: Božena Košević, mag.sestrinstva,
 • Nikola Skadarka, dipl.iur – zamjena: Marija Ćurić, mag.iur.
 • Mimi Vurdelja, mag.nutricionizma, voditeljica prehrane Hrvatskog olimpijskog odbora, Trg K. Ćosića 11 (Dom sportova), Zagreb – zamjena: Lidija Sosa Šimenc, prof., ravnateljica OŠ Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb
 • Tomislav Kifer, dr.med.
 • doc.dr.sc. Arnes Rešić, dr.med. (predsjednik) – zamjena: prim.dr.sc. Zrinjka Mišak, dr.med.
 • Tomislav Kifer, dr.med. – zamjena: prim. Ivančica Škarić, dr.med.,
 • doc.dr.sc. Suzana Ožanić Bulić, prim.dr.med. – zamjena: dr.sc. Iva Hojsak, dr.med.,
 • Ljerka Klarić, mag.pharm. – zamjena: Marija Hajster, mag.pharm.,
 • Jasna Grbavac, dr.med. – zamjena: prof.dr.sc. Amarela Lukić Grlić, dr.med.,
 • Filip Jadrijević Cvrlje, dr.med. – zamjena: prim.mr.sc. Aleksandra Bonevski, dr.med.
 • prim.dr.sc. Mirko Žganjer, dr.med. – zamjena:mr.sc. Renato Ivelj, dr.med.
 • prim.dr.sc. Nives Pustišek, dr.med. – zamjena: Elza Ramov, dr.med.
 • prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med. spec. radiologije.
 • Glavna sestra KDBZ – Anita Mišković, dipl.med.techn. – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
 • prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med., spec. kl. mikrobiologije – predsjednica Povjerenstva
 • Jasna Grbavac, dr.med., spec. kl. mikrobiologije
 • prof.dr.sc. Goran Tešović, dr. med., spec. infektologije
 • Sanja Prlić, dr.med., spec. epidemiologije
 • prim.mr.sc. Maja Batinica, dr. med., spec. pedijatrije
 • doc.dr.sc. Diana Butković, dr.med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • dr. sc. Ozren Vrdoljak, dr.med., spec. dječje ortopedije
 • Ljiljana Pilipović, mag.med.techn.
 • Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prim.Neda Striber, dr med.
 • doc.dr.sc. Arnes Rešić, dr.med.,
 • Mirjana Kakša, bacc.med.techn.,
 • prim.mr.sc. Maja Batinica, dr.med.
 • dr.sc. Jasna Leniček-Krleža, spec.med.biokemije,
 • Marko Bašković, dr.med.,
 • dr.sc. Sandra Kralik, dr.med.,
 • Anita Mišković, dipl.med.techn. i
 • Franka Luetić, mag.med.techn.,
 • Anamarija Vranjić, bacc.med.techn.
 • prim. Ivančica Škarić, dr.med. – predsjednik Povjerenstva,
 • prim.dr.sc. Gordana Miličić, dr.med. – član Povjerenstva,
 • doc.dr.sc. Alenka Gagro, dr.med. – član Povjerenstva,
 • prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med. – član Povjerenstva,
 • Marija Ćurić, mag.iur. – član Povjerenstva