KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Klinika za pedijatriju pri Klinici za dječje bolesti Zagreb zbrinjava djecu u dobi 0 do 18 godina s područja cijele Republike Hrvatske, ali i iz susjednih zemalja. Liječenje bolesnika provodi se u obliku stacionarnog liječenja, sa smještajnim kapacitetom od 75 postelja i kroz polikliničku zdravstvenu zaštitu preko  specijalističko-konzilijarnih ambulanti. Godišnje se na bolničkim odjelima zbrine >4.000 djece, s prosječnim trajanjem liječenja kraćim od 5 dana, a kroz dnevnu bolnicu >3.000.

Kroz specijalističko-konzilijarnu i dijagnostičku službu godišnje se pregleda više od 25.000 djece. Klinika za pedijatriju ima 2 zavoda i 3 klinička odjela s 3 referentna centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Uz navedeno, u Klinici za pedijatriju djeluje i Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju. Stalno je zaposleno 147 djelatnika, od čega je 56 s visokom stručnom spremom, uključujući 23 specijalista pedijatrije, 2 specijalista psihijatrije,  2 specijalista ginekologije, 1 specijalista dermatologije i 1 specijalista epidemiologije. Vrhunsku osposobljenost potvrđuje i čak 13 specijalista uže specijalnosti (neuropedijatrije, gastroenterologije, kardiologije, pulmologije, alergologije i imunologije te nefrologije).

U Klinici za pedijatriju radi i 76 medicinskih sestara od kojih su dvije magistre sestrinstva, jedna diplomirana medicinska sestra, 19 prvostupnica sestrinstva te 54 srednje medicinske sestre. Također djelatnici Klinike za pedijatriju su i dvije prvostupnice radne terapije, 4 prvostupnika fizioterapije te 4 inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Prije početka specijalizacije potrebno je dostaviti (1) uputnicu ustanove iz koje dolaze, (2) kopiju Rješenja o specijalizaciji, (3) kopiju licence te (4) kopiju sanitarne knjižice i potvrde o cijepljenju protiv hepatitisa B ili njegov titar. Za više informacija oko obavljanja specijalizacije potrebno je obratiti se na mail tajnistvo.pedijatrije@kdb.hr

 • Marina Čule Pracaić, dr.med.
 • Antonella Jerković, dr.med.
 • Nikolina Benco Kordić, dr.med.
 • Iva Hižar Gašpar, dr.med.
 • Domagoj Buljan, dr.med.
 • Ivana Trivić, dr. med.
 • Lester Toni Dobrić, dr. med.
 • Dr. sc. Manuela Radić, dr. med.
 1. Zavod za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane s dnevnom bolnicom
  Pročelnica Zavoda : doc.dr.sc. Iva Hojsak , subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije
  Glavna sestra: Višnjica Kerman, bacc.med.techn.
 2. Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje s dnevnom bolnicom
  Pročelnica zavoda :
  Glavna sestra: Natalija Jurak, bacc.med.techn.
 3. Odjel za pedijatrijsku neurologiju s dnevnom bolnicom
  v.d. voditelja Odjela: Jadranka Sekelj-Fureš, dr. med., spec. pedijatar, uži spec. dječje neurologije
  Glavna sestra: Žaneta Mladina, bacc.med.techn.
 4. Odjel za pedijatrijsku pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju s dnevnom bolnicom
  Voditelj: doc.dr.sc. Irena Ivković-Jureković, prim.dr.med., subspecijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
  Glavna sestra: Ana Viljevac, bacc.med.techn.
 5. Odjel za pedijatrijsku nefrologiju, kardiologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju s dnevnom bolnicom
  Voditelj: doc. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med., spec. pedijatar, uži spec. kliničke farmakologije i toksikologije
  Glavna sestra: Ivana Fiškuš, bacc.med.techn.
 6. Poliklinika za dječju i adolescentu psihijatriju
  Voditelj: mr.sc. Nenad Jakušić, dr.med., psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
doc. dr. sc. Iva Hojsak, dr. med.Predstojnica Klinike
Sara Jurkić, mag. iur.Tajništvo
Tel: 01/4600-110
Fax: 01/4600-160
email: tajnistvo.pedijatrije@kdb.hr
Gordana Bukovina, mag.med.techn.Glavna sestra
email: gordana.bukovina@kdb.hr