OPĆI PODACI

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Klaićeva 16

10 000 Zagreb

Telefon: 01/4600-111

Telefaks: 01/4826-053

E-mail: kdb@kdb.hr

IBAN: IBAN HR1210010051863000160 (državna riznica)

Pravni oblik: ustanova

Osnivač: Republika Hrvatska

Osoba ovlaštena za zastupanje: prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., specijalist kliničke radiologije; uži specijalist ultrazvuka

Osnivački akt: Odluka o podjeli Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice s osnivanjem Klinike za dječje bolesti Zagreb od 27.04.2012. godine.

Djelatnosti (sudski registar): bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te znanstveno-nastavna djelatnost

OIB: 70641763756

Matični broj subjekta (u sudskom registru): 080797139