KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Odsjek za pedijatrijsku kliničku farmakologiju i toksikologiju

Odsjek za pedijatrijsku kliničku farmakologiju i toksikologiju, osnovan je 1982. godine i jedini je specijalizirani centar pedijatrijske medicine u Republici Hrvatskoj za liječenje akutno otrovane djece koji ima ugovorenu takvu vrstu djelatnosti sa HZZO-e. U Odsjeku radi medicinski kadar educiran i osposobljen za liječenje akutno nastalih poremećaja zdravstvenog stanja nastalih zbog izloženosti raznim otrovima, a opremljen je lijekovima-antidotima te komercijalnim bazama podataka za lijekove i otrove za potrebe konzultacije.

Odsjek ima 5 kreveta, s mogućnosti smještaja majki uz dijete.

U Odsjeku se u obliku ambulantnog i stacionarnog liječenja provodi zbrinjavanje akutno otrovane djece i djece s nejasnim stanjima, bolestima gdje je nužna zahtjevnija diferentna farmakoterapija, neprekidno unapređujući metode liječenja, dijagnostike i postincidentnog praćenja otrovanih bolesnika i implementirajući nova saznanja i metode liječenja različitih bolesti od kojih ističemo:

  • liječenje akutnih otrovanja u djece
  • farmakoterapiju dojenačkih hemangioma (lokalni i sistemski beta-blokatori, sistemski kortikosterodi, citostatici, imunomodulatori)
  • liječenje nejasnih febrilnih stanja
  • antibiotska terapija bakterijemija i sepsi
  • liječenje brojnih drugih akutnih upalnih bolesti dječje dobi
  • racionalno propisivanje i uporabu lijekova u djece.

U djelatnosti Odsjeka je i vođenje Povjerenstva za lijekove Klinike, praćenje potrošnje lijekova, antibiotika, odobravanje i praćenje primjene rezervnih antibiotika, odobravanje i praćenje potrošnje posebno skupih lijekova, praćenje potrošnje sanitetskog i ugradbenog materijala, praćenje i poticanje djelatnika na prijavljivanje nuspojava lijekova.

Značajna je uloga Odsjeka u edukaciji zdravstvenih djelatnika o pristupu liječenju akutnih otrovanja djece, s ciljem poštede od agresivnih mjera i postupaka i nepotrebnih hospitalizacija, te promicanju mjera prevencije.

U svom radu Odsjek surađuje s dječjim kirurzima i dermatolozima, kao dio multidisciplinarnog tima u liječenju dojenačkih hemangioma, ali i sa brojnim suradnim ustanovama koje se bave problematikom otrovanja i farmakoterapijom.

doc.dr.sc. Arnes Rešić, dr.med, spec. pedijatar, uži specijalist iz kliničke farmakologije i toksikologije

Mirjam Zrilić, bacc.med.tech.

doc.dr.sc. Arnes Rešić,dr.med, spec. pedijatar, uži specijalist iz kliničke farmakologije i toksikologijeVoditelj
Mirjam Zrilić, mag.med.tech.Glavna sestra
Kontakt
Ambulanta: utorak i srijeda od 10-14 sati tel: 01/4600 125
Odjel: 01/4600-116