KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Kirurška poliklinika

Kirurška poliklinika kao dio Klinike za kirurgiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb sastoji se od opće kirurške ambulante koja radi svaki radni dan, te specijalističkih ambulanti koje rade prema rasporedu u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu. Specijalističke ambulante pokrivaju traumatologiju,ambulante za opekline i plastičnu kirurgiju, urologiju, torakoabdominalnu kirurgiju, neurokirurgiju, te kirurgiju novorođenčadi.

Voditelj poliklinike:

Glavna sestra poliklinike:

 • Josipa Visković, mag.med.techn

Sestre u poliklinici:

Opća ambulanta radi svaki radni dan ujutro od 7-15h u ambulantama 1 i 5.

Specijalističke ambulante rade prema rasporedu:

Ponedjeljkom:

prim. Zoran Barčot, dr.med., specijalist dječje kirurgije – opekline i plastična kirurgija – ujutro – ambulanta 7

Fran Štampalija dr.med., specijalist dječje kirurgije  – urologija – poslijepodne – ambulanta 6

Utorkom:

prim.mr.sc Mislav Bastić, dr.med., specijalist dječje kirurgije   – urologija – ujutro – ambulanta 6

mr.sc. Renato Ivelj, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – traumatologija – ujutro – ambulanta 4

prof.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ujutro – ambulanta 7

dr.sc. Miroslav Gjurašin, dr.med., specijalist neurokirurgije  – neurokirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Srijedom:

prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., specijalist dječje kirurgije – traumatologija – ujutro – ambulanta 4

Rok Kralj, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – opekline i plastična kirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Četvrtkom:

prim.mr.sc. Anto Pajić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – urologija – ujutro – ambulanta 6

prim.mr.sc. Andrija Car, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ambulanta 7

prim. Marko Mesić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – abdominalna kirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Petkom:

Domagoj Pešorda, dr.med., specijalist opće kirurgije  –  traumatologija – ujutro – ambulanta 6

prim. Andro Gliha, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ujutro – ambulanta 8

Narudžbe za preglede vrše se preko jedinice centralnog naručivanja Klinike,

 • mailom na kdb.narudzbe@kdb.hr
 • faksom na broj telefona 01/ 4600-161
 • ili osobno na šalteru za centralno naručivanje sa uputnicom od izabranog liječnika opće prakse, odnosno pedijatra.

Također Vas naručiti može i Vaš liječnik opće prakse, odnosno pedijatar, direktno putem CEZIH-a iz svoje ordinacije kad postavi indikaciju za pregled liječnika specijaliste dječje kirurgije.

Nakon prijave na Upisnom šalteru 1, administratori će Vas upisati i uputiti u ambulantu liječnika koji će Vas primiti, odnosno za kojeg ste se naručili.

Radno vrijeme poliklinike za ambulantne bolesnike:
Svaki radni dan od 8 do13 sati, jedan dan u tjednu radi se i popodne od 12-19 sati. Djeca se na pregled u pravilu naručuju na tel 01/4600123 ili se naručuju e-uputnicom.

Za audiološke pretrage djeca se naručuju na tel 01/4600296 od 10 do 11 sati, ili mailom na bera@kdb.hr

Liječnici u otorinolaringološkoj poliklinici:

 • Prim. dr. sc. Irena Babić, dr. med., specijalist otorinolaringolog i subspecijalist audiolog
 • Iva Planinić Malbašić, dr.med., specijalist otorinolaringolog

Tehničari:

 • Nikolina Ferenac, mag. physioth., audiološki tehničar
 • Daniela Đurkin, bacc. physioth., audiološki tehničar

Medicinske sestre u otorinolaringološkoj poliklinici:

 • Tatjana Boh, ms

Naručeni pacijenti se primaju svaki dan od 8 do 18 sati.

Liječnici u oftalmološkoj poliklinici

 • Prim.dr.sc. Neda Striber, dr.med. specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
 • Dijana Franceschi-Fatuta, dr.med., specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
 • Prim.dr.sc. Barbara Dawidowsky, dr.med. specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
 • mr. sc. Tatjana Voskresensky Horvat, dr. med., specijalist oftalmologije

Medicinske sestre u oftalmološkoj poliklinici:

 • Ivona Katić, bacc.med.techn.
 • Marina Bošnjak, bacc.med.techn.
 • Željka Klemenčić, ms
 • Sanja Bermanec, ms

Narudžbe za preglede možete izvršiti putem fax-a, mail-a ili osobnim dolaskom na slijedeće brojeve ili mail adrese:

 • Fax: 01/4600-214
 • E-mail:
  kdb.narudzbe@kdb.hr

OSOBNO NARUČIVANJE: u jedinici centralnog naručivanja.

Informacije na telefone: 01/4600-148 radnim danom od 07:30-09:00h ili 01/4600-168 radnim danom od 08:00h-15:30h (narudžbe telefonom nisu moguće).

-Voditelj poliklinike
Tel: 01/4600179
Josipa Visković, mag.med.technGlavna sestra
Tel: 01/4600195