KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Poliklinika za dječju dermatologiju s venerologijom, ginekologiju i reproduktivno zdravlje

Poliklinika za dječju dermatologiju s venerologijom, ginekologiju i reproduktivno zdravlje ustrojen je unutar Klinike za pedijatriju, odnosno Zavoda za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje.

Centar za reproduktivno zdravlje je specifična djelatnost Klinike za dječje bolesti Zagreb (djelatnost Centra datira iz vremena osnutka Instituta za zaštitu majki i djece) koja integrira medicinski i preventivni, zdravstveno-odgojni rad na području spolnog i  reproduktivnog zdravlja djece i adolescenata.

Centar osim svoje osnovne medicinske djelatnosti, dječje i adolescentne ginekologije i dječje i adolescentne dermatologije i venerologije, provodi i preventivne, zdravstveno-edukativne programe za adolescente, te edukaciju stručnjaka, uz kreiranje i izdavanje zdravstveno-odgojnih i didaktičkih publikacija iz područja reproduktivnog zdravlja. Centar provodi i epidemiološka, stručno-znanstvena istraživanja spolnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata.

Djelatnost Centra je:

 • Zaštita reproduktivnog zdravlja djece i mladeži
 • Dječja i adolescentna ginekologija
 • Dječja i adolescentna dermatologija i venerologija
 • Zdravstveni odgoj i edukacija
 • Preventivni, zdravstveno-edukativni programi
 • Izdavanje zdravstveno-odgojnih i didaktičkih publikacija
 • Epidemiološka, stručna i znanstvena istraživanja
 • Nastavna djelatnost, medicinske škole, medicinski fakultet

Zdravstveni problemi mladih vezani uz odrastanje, spolnost i reproduktivno zdravlje svojom dimenzijom i posljedicama postaju ozbiljni javno-zdravstveni problemi adolescentne populacije. To su spolno prenosive bolesti, HIV/AIDS, neplanirane trudnoće, porodi / pobačaji u adolescenciji, nekorištenje kontracepcije/prezervativa, rizično spolno ponašanje, ovisnosti, alkohol, pušenje. Nastaju kao rezultat rizičnog ponašanja, karakterističnog za adolescentnu dob, pa su uz medicinsku djelatnost odnosno zdravstvene mjere, dijagnostiku i liječenje, potrebni i preventivni programi, zdravstveni odgoj i edukacija adolescenata, ali i stručnjaka.

Uz timski rad stručnjaka, liječnika spec. epidemiologije, ginekologije i opstetricije, dermatologije i venerologije, educiranih medicinskih sestara, te sve navedene djelatnosti, Centar za reproduktivno zdravlje kompletno pokriva problem reproduktivnog zdravlja djece i adolescenata i zbrinjava ovu specifičnu populaciju.

Jedan dermatovenerološki tim provodi djelatnosti dječje i adolescentne dermatologije i venerologije u djece i adolescenata do 18 godina koje uključuju:

 • Dijagnostika i liječenje bolesti kože, kožnih adneksa i vidljivih sluznica
 • Dijagnostika infektivnih bolesti kože
 • Dijagnostika i liječenje alergijskih bolesti kože, medikamentoznih egzantema
 • Dijagnostika i liječenje imunoloških bolesti kože
 • Dijagnostika i liječenje nasljednih bolesti kože
 • Dijagnostika i liječenje tumora kože
 • Dijagnostika i liječenje pigmentnih promjena kože
 • Dijagnostika i liječenje spolno prenosivih bolesti te bolesti vanjskog genitala uz
 • citološku, bakteriološku, mikološku i virusološku obradu

U dijagnostici, osim rutinskih dermatoloških i veneroloških pregleda, provodi se epikutano testiranje na standardnu seriju alergena, atopy patch test na nutritivne alergene, biopsija kožnih promjena za histopatološku i imunološku dijagnostiku, nativna obrada mikoloških preparata, Vood lampa, Tzanck test, dermatoskopski pregled nevusa itd.

U suradnji sa stručnjacima ostalih specijalnosti Klinike provodi se liječenje bolesti kože, kožnih adneksa dječje i adolescentne dobi, alergijskih bolesti kože, imunoloških bolesti kože, nasljednih bolesti kože (bulozne epidermolize), tumora kože. Osobita pažnja se posvećuje dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti adolescenata uz cjelovitu bakteriološku, virusološku, parazitološku i mikološku obradu. Od malih dermatoloških zahvata rade se: ekskohleacija kožnih tumora, bradavica, ekspresija komedona, elektrokoagulacija, krioterapija, probatorna ekscizija promjena na koži.

Provodi se savjetovanje o spolno prenosivim bolestima, njezi atopijske kože, prevenciji pelenskog dermatitisa, prevenciji malignog melanoma, njezi zdrave novorođenačke, dojenačke i dječje kože.

Škola atopije

„Škola atopije“ predstavlja edukativni program za djecu i roditelje djece oboljele od atopijskog dermatitisa. U programu sudjeluju dječji dermatolog, medicinska sestra educirana u području dječje dermatologije, klinički psiholog i klinički nutricionist. Cilj edukacije je roditeljima objasniti razloge nastanka atopijskog dermatitisa, kliničke slike i pravilne terapije i njege. Škola se jednom mjesečno održava u prostorima Klinike i roditelji se mogu naručiti uz predbilježbu na mail.

Tim: 

 • prim.dr.sc. Nives Pustišek, dr.med., spec. dermatologije i venerologije, uži spec. pedijatrijske dermatologije
 • prof. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med., spec. dermatovenerologije, uži spec. pedijatrijske dermatologije
 • mr. sc. Andrea Plavec Živko, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
 • Josip Zekić, dr. med.
 • Mirjana Vurnek, mag. med. techn.
 • Marija Čavlek, medicinska sestra SSS
 • Sanja Jelaska, medicinska sestra, SSS

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak i srijeda od 12.00 do 20.00 sati (za pacijente od 13.00 do 18.00 sati)
 • utorak, četvrtak, petak od 8.00 do 16.00 sati (za pacijente od 8.30 do 13.30 sati)

Kontakt:

Ambulanta za dječju i adolescentnu dermatologiju i venerologiju (tel): 01/4600-253 – Informacije od 12.00 – 14.00 sati)

Naručivanje:  kdb.narudzbe@kdb.hr

Osim osnovne medicinske djelatnosti Centar za reproduktivno zdravlje provodi i zdravstveno-edukativne programe za adolescente i stručnjake u prevenciji zdravstvenih problema vezanih uz reproduktivno zdravlje, spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, neplaniranih trudnoća i pobačaja, te ostalih problema adolescenata vezanih uz rizično ponašanje.

Zdravstveni odgoj i edukacija adolescenata, učenika osnovnih i srednjih škola, provodi se u prostorima Centra, školama i drugim ustanovama, u obliku predavanja, tematskih tečajeva, radionica, zdravstveno-odgojnih tribina, metodom edukacije vršnjaka (mladi za mlade).

Dugi niz godina provodila se zdravstvena edukacija stručnjaka iz zdravstva, prosvjete, socijalnog rada (liječnika, medicinskih sestara, učitelja, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika), kroz seminare, radionice i stručne skupove.

 Sadržaji zdravstveno-odgojnog rada:

 • Reproduktivno zdravlje
 • Menstruacijski ciklus i higijena
 • Spolno prenosive bolesti
 • HIV infekcija/AIDS
 • Kontracepcija / planiranje obitelji
 • Rizična ponašanja
 • Komunikacija, odnosi među spolovima, odgovorno ponašanje
 • Socijalne i osobne vještine

Zdravstveno-odgojne i didaktičke publikacije

Važna djelatnost Centra je  kreiranje i publiciranje  zdravstveno-odgojnih i didaktičkih materijala s područja reproduktivnog i spolnog zdravlja namijenjenih adolescentima, ali i stručnjacima. Tiskali smo više od 20 publikacija – knjiga, brošura, didaktičkih priručnika, video kazeta, plakata, letaka i pamtilica, u visokim nakladama, koji su distribuirani izravno djeci i mladima, te školama, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama koje skrbe za mlade kako bi se potaknuo zdravstveni odgoj adolescenata o reproduktivnom zdravlju.

Centar provodi i stručno-znanstvena i epidemiološka istraživanja zdravstvenih problema adolescenata i spolnog ponašanja ove rizične populacije (proširenost spolno prenosivih bolesti, rizično spolno ponašanje, primjena kontracepcije, znanje i stavovi adolescenata o problemima reproduktivnog zdravlja), a služe nam kao osnova u prevenciji glavnih problema reproduktivnog zdravlja adolescenata, neplaniranih trudnoća i pobačaja, spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, u adolesacentnoj populaciji.

Tim:

 • Marija Čavlek, medicinska sestra SSS

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8.00 do 16.00 sati

Kontakt:

Jedinica za zdravstveni odgoj i edukaciju (tel): 01/4600-250, (fax): 4826 051

 • prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, uži specijalist iz pedijatrijske dermatologije
 • prof. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med., spec. dermatovenerologije, uži spec. pedijatrijske dermatologije
 • mr. sc. Andrea Plavec Živko, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
 • Petra Minauf Mahmet, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
 • dr. sc. Josip Zekić, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, uži specijalist iz pedijatrijske dermatologije
 • Mirjana Vurnek, mag.med.techn.
 • Sanja Jelaska, medicinska sestra, SSS
 • Marica Bera, medicinska sestra, SSS
U citološkom laboratoriju i ambulanti radi se cjelokupna citološka dijagnostika za djecu u dobi 0-18 godina: citologija urina, dismorfični eritrociti u urinu (glomerularno porijeklo eritrocita u urinu), citološka analiza iskašljaja, briseva kože i sluznica (bris nosa na eozinofile, Tzankov test), iscjetka iz dojki, zglobnih izljeva, likvora.

Citološka analiza razmaza periferne krvi, koja je neizostavni dio dijagnostičke obrade anemija u dječjoj dobi, kao i kod leukopenije, leukocitoze, trobocitopenije, radi se svaki dan bez narudžbe.

U citološkoj ambulanti može se, uz prethodnu narudžbu, obaviti UZV štitnjače, vrata, perifernih limfnih čvorova (na vratu, u pazusima i preponama), a prema potrebi u istom aktu radimo i ciljanu ultrazvučno vođenu punkciju tih organa.

U suradnji sa drugim kliničkim odjelima radi se citologija intraoperativno dobivenih uzoraka, bronhoskopskih uzoraka i punkcije koštane srži u djece.

Tim:

 • Roberta Šarkanji-Golub, dr.med., specijalist kliničke citologije
 • Marica Šmuc, ing.lab.med., citotehnolog
 • Jasna Soršak, laborantica i citotehnolog

Kontakt:

Email: roberta.sarkanji-golub@kdb.hr

Telefon:  091/4600-238

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, uži specijalist iz pedijatrijske dermatologijePročelnica Zavoda
Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju Kontakt
(tel): 01/4600-251
Ambulanta za dječju i adolescentnu dermatologiju i venerologiju Kontakt
(tel): 01/4600-253
Jedinica za zdravstveni odgoj i edukaciju Kontakt
(tel): 01/4600-250, (fax): 4826 051