KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Odsjek za kardiologiju

Pri Odsjeku za pedijatrijsku kardiologiju zbrinjavaju se bolesnici s bolestima kardiovaskularnog sustava, uključujući strukturne anomalije srca, hipertenziju dječje dobi i poremećaje srčanog ritma. Zdravstvena zaštita se provodi u vidu stacionarnog liječenja na odjelu, kroz dnevnu bolnicu te dijagnostiku i liječenje u Kardiološkoj poliklinici. Dijagnostičko terapijski postupci u sklopu liječenja na odjelu, dnevno bolničkog i polikliničkog liječenja odvijaju se u ehokardiografskom laboratoriju, ambulanti za poremećaj srčanog ritma, laboratoriju za funkcijsku dijagnostiku kardiovaskularnog sustava u ambulanti za hipertenziju te kroz programe preventivne kardiologije.

Dijagnostička obrada bolesnika uključuje snimanje EKG-a, ehokardiografiju (2D, M mode, Doppler i color Doppler), test opterećenja na pokretnoj traci (ERGOMETRIJA), 24-satni EKG (HOLTER)  i 24-satni monitoring arterijskog tlaka (KMAT). Obzirom na porast prevalencije debljine i hipertenzije u djece i adolescenata te  potrebu za  prevencijom kardiovaskularnih bolesti, provodi se timsko liječenje  adipozne djece s primarnom  hipertenzijom u kojem sudjeluju pedijatar kardiolog, nutricionist, psiholog i fizioterapeut. Organizirana je i sustavna timska edukacija djece s hipertenzijom i prekomjernom tjelesnom masom i njihovih  roditelja jednom mjesečno.

U svrhu praćenja stanja kardiovaskularnog sustava djece i adolescenata i određivanja vaskularnog fenotipa uveli smo nove metode za dijagnostiku pa tako pri Odjelu za kardiologiju imamo opremu za oscilometrijsko (neinvazivno) mjerenje krutosti arterija i centralnog aortnog tlaka (Arteriogaf), a određujemo ih u djece s različitim bolestima (hipertenzija, debljina, djeca s malignom bolešću i dr.). Također imamo mogućnost određivanja debljine intime medije karotidnih arterija (cIMT). U Kardiološkoj poliklinici se također provodi funkcionalna dijagnostika  kardiovaskularnog sustava u djece sportaša.

Odjelni liječnici:

  • Prim.mr. sc. Maja Batinica, dr. med, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske kardiologije
  • Višnja Tokić Pivac, dr.med, specijalist pedijatar, uži spec. pedijatrijske kardiologije
  • Maja Vugrinec Mamić, dr. med., specijalist pedijatar

Prvostupnice sestrinstva:

  • Nadica Relota , bacc. med. techn.
  • Katarina Kral , bacc. med. techn
  • Bernarda Kovačević,bacc.med.techn.
doc.dr.sc. Arnes Rešić,dr.med, spec. pedijatar, uži specijalist iz kliničke farmakologije i toksikologijeVoditelj
Kontakt
Odjel: 01/4600-118
Ambulanta: 01/4600-127
E-mail: kardio.dijagnostika@kdb.hr