ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTKU

Laboratorijska dijagnostika, u širem smislu laboratorijska medicina, polazna je osnova u otkrivanju bolesti, liječenju, praćenju i izlječenju bolesnog djeteta, a Zavod za laboratorijsku dijagnostiku omogućava sveobuhvatnu dijagnostičku obradu. U sklopu Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Klinike za dječje bolesti Zagreb, postoje dva odjela: Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju i Odjel za kliničku mikrobiologiju.

Stručno osoblje Zavoda, specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine kao i specijalisti kliničke mikrobiologije imaju višestruku ulogu: uz izdavanje laboratorijskih nalaza nezaobilazna je savjetodavna uloga u kreiranju i izdavanju kliničkog mišljenja, pomoć u dijagnosticiranju bolesti, rješavanje diferencijalno-dijagnostičkih dilema te praćenje uspješnosti terapija. Dijagnostički odjeli Zavoda pružaju usluge kako Klinici/stacionaru tako i izrazito velikom polikliničkom pogonu, a opremljeni su najsuvremenijom opremom. Djelatnici Zavoda sudjeluju u stručnom, ali i nastavnom te znanstvenom radu Klinike. Uz aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim kongresnim i simpozijskim skupovima, seminarima i stručnim sastancima, redovito se objavljuju brojni stručni radovi u domaćoj i stranoj literaturi.
Davnih pedesetih godina prošlog stoljeća, u okviru Centra za zaštitu majki i djece, osnovan je biokemijski, a zatim i hematološki laboratorij. U to vrijeme izvodile su se najjednostavnije pretrage mokraće i krvi, ali točnih podataka o njihovom broju i vrsti nema. Tijekom proteklog vremena napredak medicine i biokemije, kao i tehničke spoznaje, stvorile su pogodne uvjete za upravo nagli razvitak pedijatrijske laboratorijske medicine. Prerastanjem bolnice u Kliniku za dječje bolesti, kao i sve veći zahtjevi kliničkih struka, neminovno dovode do uvođenja novih pretraga i do stalnog porasta njihovog broja, što kliničarima omogućava korištenje cijelog niza biokemijskih podataka za proučavanje i dijagnostiku raznih oboljenja. Potreba za što bržim dobivanjem rezultata laboratorijskih analiza dovela je do izmjene načina rada i cjelokupne organizacije laboratorijske službe, a laboratoriji se opremaju modernom, sofisticiranom i potpuno automatiziranom tehnologijom. Osim rutinskih hematoloških i biokemijskih pretraga u uzorcima krvi, seruma/plazme, likvora, mokraće, stolice, bioloških punktata, izvode se i specifične imunokemijske pretrage: određivanje koncentracije lijekova, hormona štitnjače, reproduktivnih hormona, određivanje inhalacioniih i nutritivnih alergena, koagulacijske i serološke pretrage, tumorski biljezi, fekalni biokemijski biljezi. Također, Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju uključen je u vanjsku kontrolu kvalitete Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM), koju provodi Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM). Stručnjaci laboratorija magistri su medicinske biokemije (Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), sa specijalizacijom iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Pedijatrijska laboratorijska medicina dijagnostički kontinuirano prati suvremene trendove medicinskih znanosti, posebno na područjima neurologije, gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, onkologije, alergologije, imunoreumatologije,… Praćenjem medicinske problematike i aktivnim sudjelovanjem djelatnika Odjela u medicinskim istraživanjima i znanstvenim projektima proizašli su brojni diplomski i magistarski radovi, kao i doktorske disertacije. Medicinski biokemičari su, uz aktivnu suradnju s liječnicima/gastroenterolozima, prvi u Hrvatskoj, ispitali i uveli određivanje antiglijadinskih i endomizijalnih protutijela važnih u dijagnostici celijakije. Jednako tako biokemičari Odjela uveli su u svakodnevnu laboratorijsku rutinu određivanje dva specifična biljega u uzorku stolice – fekalnu elastazu i kalprotektin.
U svrhu sveobuhvatnijeg pristupa pružanju medicinske zaštite djece, početkom 70-tih godina prošlog stoljeća, unutar Instituta za zaštitu majki i djece, osnovan je mikrobiološki laboratorij. U doba osnutka laboratorija pretrage su bile usmjerene na izolaciju i identifikaciju bakterijskih uzročnika respiratornih, urinarnih i crijevnih infekcija. Tijekom godina, osnivanjem Klinike za dječje bolesti Zagreb te razvojem ostalih djelatnosti unutar kuće, nametnula se potreba i za razvitkom i proširenjem mikrobiološke dijagnostike. Dotadašnji mikrobiološki laboratorij postaje Odjel za kliničku mikrobiologiju u kojem se danas rutinski obavlja bakteriološka i mikološka obrada uzoraka iz različitih organskih sustava, brza virološka dijagnostika najčešćih uzročnika infekcija dišnog i probavnog sustava u djece te dio parazitološke dijagnostike. Specijalisti kliničke mikrobiologije pružaju stručnu pomoć u individualnom pristupu svakom težem pacijentu od odabira prikladnog uzorka za mikrobiološku analizu, tumačenja nalaza u sklopu poznavanja cjelokupne kliničke slike te odabiru najprikladnijeg antibiotika. Značajna djelatnosti Odjela za kliničku mikrobiologiju vezana je uz kontrolu bolničkih infekcija, u smislu istraživanja izvora te putova prijenosa kao i suzbijanja infekcija. Odjel aktivno sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije na antibiotike RH te je uključen u vanjsku kontrolu kvalitete – UK National External Qualitiy Assessment Scheme for Microbiology (NEQAS) i European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Osim navedene stručne djelatnosti na Odjelu se također  provodi nastavna (Medicinski fakultet- izborni predmet, Zdravstveno veleučilište) i znanstvena djelatnost (suradnici na znanstvenim projektima).

Pročelnica Zavoda:

 • prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.
  spec.med. mikrobiologije i parazitologije

Voditelj Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biochem.
  jlenicek@gmail.com

Glavni inženjer Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Renata Pavlović, bacc.med.lab.diagn.
  Telefon: (01) 4600-245

Specijalisti medicinske biokemije Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža
 • dr. sc. Renata Zrinski Topić
 • Irena Linarić, mag.med.biochem.
 • Jasna Obuljen, mag.med.biochem.
 • Bojana Magdić, mag.med.biochem.

Specijalizanti medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 • Ana Grzunov, mag.med.biochem.

VŠS (bacc.med.lab.diagn.) Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Vanja Poslek,
 • Anela Kljajić
 • Slađana Radoš
 • Ružica Jagetić
 • Katarina Bete
 • Zoran Novaković
 • Marina Periša
 • Andreja Rajčić
 • Jelena Poldrugač
 • Ivana Miškulin
 • Josipa Matanović
 • Ana Maloča
 • Iva Budić
 • Katarina Beber

SSS (med.lab.techn.) Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Davorka Marić Bujanović
 • Renata El Barq
 • Martina Mikek
 • Ivana Rašić
 • Draženka Smilaj
 • Marija Grgić
 • Dijana Mlinarić
 • Andrea Fiolić

Voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju :

 • prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.

Glavni inženjer Odjela za kliničku mikrobiologiju:

 • Jadranka Hincak, bacc.med.lab.diagn.
  Telefon: (01) 4600-242

Specijalisti mikrobiologije i parazitologije:

 • prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.

Specijalizanti kliničke mikrobiologije:

 • Katarina Galović, dr. med.

Specijalist kliničke mikrobiologije:

 • Matea Kos, dr.med.

VŠS (bacc.med.lab.diagn.) Odjela za kliničku mikrobiologiju:

 • Sandra Delač
 • Valentina Šuštić

SSS (med.lab.techn.) Odjela za kliničku mikrobiologiju:

 • Biljana Veble
 • Nikolina Holetić
 • Ana Ament
Izdavanje nalaza i informacije (prijamni šalter):

Ponedjeljak-petak: 13.00-16.00 sati

Telefon: (01) 4600-197

Izdavanje nalaza e-poštom:

Želite li primati nalaz e-poštom, javite nam se s podacima: IME, PREZIME i DATUM ROĐENJA djeteta. Za nalaze Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju, zahtjev uputiti na e-poštu: laboratorij@kdb.hr

Za nalaze Odjela za kliničku mikrobiologiju, zahtjev uputiti na e-poštu: mikro.lab@kdb.hr

Prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.Pročelnica Zavoda
Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biokemijeVoditelj odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju
Prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.Voditelj odjela za kliničku mikrobiologiju