ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTKU

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku omogućava sveobuhvatnu dijagnostičku obradu iz područja opće i specijalne medicinske biokemije, hematologije i kliničke mikrobiologije. U sklopu Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Klinike za dječje bolesti Zagreb, postoje dva odjela: Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju te Odjel za kliničku mikrobiologiju.

U svrhu sveobuhvatnijeg pristupa pružanju medicinske zaštite djece, početkom 70-tih godina prošlog stoljeća, unutar Instituta za zaštitu majki i djece, osnovan je mikrobiološki laboratorij. U doba osnutka laboratorija pretrage su bile usmjerene na izolaciju i identifikaciju bakterijskih uzročnika respiratornih, urinarnih i crijevnih infekcija. Tijekom godina, osnivanjem Klinike za dječje bolesti Zagreb te razvojem ostalih djelatnosti unutar kuće, nametnula se potreba i za razvitkom i proširenjem mikrobiološke dijagnostike. Dotadašnji mikrobiološki laboratorij postaje Odjel za kliničku mikrobiologiju u kojem se danas rutinski obavlja bakteriološka i mikološka obrada uzoraka iz različitih organskih sustava, brza virološka dijagnostika najčešćih uzročnika infekcija dišnog i probavnog sustava u djece te dio parazitološke dijagnostike. Specijalisti kliničke mikrobiologije pružaju stručnu pomoć u individualnom pristupu svakom težem pacijentu od odabira prikladnog uzorka za mikrobiološku analizu, tumačenja nalaza u sklopu poznavanja cjelokupne kliničke slike te odabiru najprikladnijeg antibiotika. Značajna djelatnosti Odjela za kliničku mikrobiologiju vezana je uz kontrolu bolničkih infekcija, u smislu istraživanja izvora te putova prijenosa kao i suzbijanja infekcija. Odjel aktivno sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije na antibiotike RH te je uključen u vanjsku kontrolu kvalitete – UK National External Qualitiy Assessment Scheme for Microbiology (NEQAS) i European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Osim navedene stručne djelatnosti na Odjelu se također  provodi nastavna (Medicinski fakultet- izborni predmet, Zdravstveno veleučilište) i znanstvena djelatnost (suradnici na znanstvenim projektima).

Zaprimanje uzoraka za mikrobiološku analizu

Od ponedjeljka do petka od 8-11 te od 17-19

Uzorci stolice za parazitološku pretragu do daljnjega se ne primaju

Obrisak ždrijela i nazofarinksa za bakteriološku te za virološke pretrage uzima liječnik primarne zdravstvene zaštite i pacijent ga dostavlja u laboratorij.

Ukoliko je uzorkovanje potrebno izvršiti u laboratoriju, moguće je isključivo uz prethodnu narudžbu.

Narudžbe se primaju na mail laboratorij@kdb.hr od ponedjeljka do petka u vremenu 8-16 sati.

Popis pretraga

Upute za pacijente

Davnih pedesetih godina prošlog stoljeća, u okviru Centra za zaštitu majki i djece, osnovan je biokemijski i hematološki laboratorij. U to vrijeme izvodile su se najjednostavnije pretrage mokraće i krvi, ali točnih podataka o njihovom broju i vrsti nema. Tehnološki napredak doveo je do brzog unapređenja i medicine i dijagnostike osobito u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini. Prerastanjem bolnice u Kliniku za dječje bolesti, kao i sve veći zahtjevi kliničkih struka, neminovno dovode do uvođenja novih pretraga i do stalnog porasta njihovog broja, što kliničarima omogućava korištenje cijelog niza biokemijskih podataka za proučavanje i dijagnostiku raznih bolesnih stanja. Potreba za što bržim dobivanjem rezultata laboratorijskih analiza dovela je do izmjene načina rada i cjelokupne organizacije laboratorijske službe, a laboratoriji se opremaju modernom, sofisticiranom i potpuno automatiziranom tehnologijom. Osim rutinskih hematoloških i biokemijskih pretraga u uzorcima krvi, seruma/plazme, likvora, mokraće, stolice, bioloških punktata, izvode se i specifične imunokemijske pretrage: određivanje koncentracije lijekova, hormona štitnjače, reproduktivnih hormona, određivanje inhalacioniih i nutritivnih alergena, koagulacijske i serološke pretrage, tumorski biljezi, fekalni biokemijski biljezi. Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju uključen je u vanjsku kontrolu kvalitete Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM), koju provodi Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) kao i drugih provoditelja (RIQAS, RfB, IfQ-Lubeck). Stručnjaci laboratorija magistri su medicinske biokemije (Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), sa specijalizacijom iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine uz koje rade djelatnici prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveni tehničari laboratorijskog smjera. Pedijatrijska laboratorijska medicina dijagnostički kontinuirano prati suvremene trendove medicinskih znanosti, posebno na područjima neurologije, gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, onkologije, alergologije, imunoreumatologije… Medicinsko-biokemijski laboratorij Klinike za dječje bolesti Zagreb je prvi u Hrvatskoj ispitao i uveo određivanje antiglijadinskih i endomizijalnih protutijela važnih u dijagnostici celijake kao i rutinsko određivanje specifičnih biljega u uzorku stolice – fekalnu elastazu i kalprotektin. Također, prvi je laboratorij u našoj regiji koji je uveo određivanje aktivnosti L-asparaginaze kod bolesnika s ALL. Praćenjem medicinske problematike i aktivnim sudjelovanjem djelatnika Odjela u medicinskim istraživanjima i znanstvenim projektima proizašli su brojni diplomski i magistarski radovi, kao i doktorske disertacije.

Tim

Voditeljica Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju: Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biochem. Telefon: (01) 4600-246 Glavni inženjer Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju: Renata Pavlović, bacc.med.lab.diagn. Telefon: (01) 4600-245 Specijalisti medicinske biokemije Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju:

 • Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža
 • Dr. sc. Renata Zrinski Topić
 • Irena Linarić, mag.med.biochem.
 • Jasna Obuljen, mag.med.biochem.
 • Bojana Magdić, mag.med.biochem.

Specijalizant medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 • Ana Grzunov, mag.med.biochem.
 • Merima Čolić, mag. med. biochem.

Prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.)

 • Vanja Poslek,
 • Anela Kljajić Slađana Radoš
 • Ružica Jagetić
 • Katarina Bete
 • Zoran Novaković
 • Marina Periša
 • Andreja Rajčić
 • Jelena Poldrugač
 • Ivana Paunović
 • Josipa Matanović
 • Ana Maloča
 • Iva Budić
 • Katarina Gagula

Zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera (med.lab.techn)

 • Davorka Marić Bujanović
 • Renata El Barq
 • Martina Mikek
 • Ivana Rašić
 • Draženka Smilaj
 • Marija Grgić
 • Andrea Fiolić
 • Mateja Popović

Katalog pretraga

Katalog hitnih pretraga

Upute i priprema pacijenata za laboratorijske pretrage

Upute za zdravstvene ustanove

Izdavanje nalaza i informacije (prijamni šalter): Ponedjeljak-petak: 13.00-16.00 sati Telefon: (01) 4600-197 Izdavanje nalaza e-poštom: Želite li primati nalaz e-poštom, javite nam se s podacima: IME, PREZIME i DATUM ROĐENJA djeteta. Za nalaze Odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju, zahtjev uputiti na e-poštu: laboratorij@kdb.hr

Za nalaze Odjela za kliničku mikrobiologiju, zahtjev uputiti na e-poštu: laboratorij@kdb.hr

Prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.Pročelnica Zavoda
Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biokemijeVoditelj odjela za medicinsku biokemiju i hematologiju
Prof.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić, dr.med.Voditelj odjela za kliničku mikrobiologiju