NEZDRAVSTVENI ODJELI

  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova – rukovoditelj Službe nezdravstvenih poslova Nikola Skadarka, dipl.iur.
  • Odjel ekonomsko – financijskih poslova – voditeljica Marijana Karlović, struč. spec. oec.
  • Odjel tehničkih poslova – Žarko Milišić, dipl. ing.
  • Odjel informatike – Velimir Piškor, dipl.ing. elektrotehnike
  • Odjel nabave – voditeljica Nikolina Pintar, mag.oec.
  • Odjel za podršku pacijentima – voditeljica Irena Mršić Rimac bacc.med.techn.
  • Odjel za dijetetiku i prehranu – voditeljica Diana Vukman, univ.spec.techn.aliment.
  • Odjel za sigurnost i zaštitu zdravlja, imovine i okoliša – voditeljica Anamarija Aračić, struč.spec.ing.sec.
  • Odsjek za čišćenje- voditeljica Dragica Škrlin-Batina, bacc. med. techn