NEZDRAVSTVENI ODJELI

  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova – rukovoditelj Službe nezdravstvenih poslova Nikola Skadarka, dipl.iur.
  • Odjel ekonomsko – financijskih poslova – voditeljica Marijana Karlović, struč. spec. oec.
  • Odjel tehničkih poslova – Žarko Milišić, dipl. ing.
  • Služba za informatiku – Hrvoje Bunčić, mag. ing. techn. inf.
  • Odjel nabave – voditeljica Nikolina Pintar, mag.oec.
  • Odsjek za podršku pacijentima – voditeljica Irena Mršić Rimac bacc.med.techn.
  • Odjel za dijetetiku i prehranu – voditeljica Diana Vukman, univ.spec.techn.aliment.
  • Odjel za sigurnost i zaštitu zdravlja, imovine i okoliša – voditeljica Anamarija Aračić, struč.spec.ing.sec., u zamjeni Tankosa Dražić Oberoi, dipl. ing.
  • Odsjek za čišćenje- voditeljica Ivona Piljić, dipl. sanit. ing.