KNJIŽNICA

Knjižnica Klinike za dječje bolesti Zagreb specijalna je medicinska knjižnica poluotvorenog tipa, koja djeluje u sastavu Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Specijalizirani fond knjižnice čini preko 2000 svezaka monografskih publikacija, 3100 volumena časopisa, magistarski radovi, doktorske disertacije, kongresni zbornici, referentna zbirka ( medicinske i opće enciklopedije, rječnici i leksikoni). Građa je organizirana prema National Library of Medicine klasifikacijskoj shemi, a u predmetnoj obradi koriste se predmetnice MeSH tezaurusa.

Knjižnica je prvenstveno namijenjena djelatnicima KDB,  zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju. Poluotvorenog je tipa, pa knjižničnu građu mogu koristiti i vanjski korisnici – učenici, studenti, stažisti, specijalizanti, djelatnici srodnih institucija, ali samo u prostorima knjižnice,  a posudba građe moguća je međuknjižnično.

Usluge :

 • korištenje građe u knjižnici
 • posudba određene građe prema odredbama Pravilnika o radu knjižnice KDB
 • međuknjižnična posudba građe iz knjižnica u Hrvatskoj i svijetu
 • pretraživanje baza podataka
 • edukacija korisnika o korištenju baza podataka
 • bibliometrijske usluge ( potvrde o indeksiranosti i citiranosti)

Knjižni fond nalazi se u otvorenom pristupu. U čitaonici su za korisnike predviđena tri radna mjesta i jedno mjesto s umreženim računalom.

Tamara Marija Seme, prof. defektologije, dipl. knjižničar, voditeljica knjižnice
 1. Prim. mr.sci. Maja Batinica, dr.med., spec. pedijatar (predsjednica)
 2. Doc. dr.sci. Ante Čizmić, dr. med., spec. dječji kirurg
 3. Josip Vlaić, dr. med., spec. ortoped
 4. Tomislav Kifer, dr. med., spec. anesteziolog
 5. Ana Tripalo Batoš dr. med., spec. radiolog
 6. Dr. sci. Renata Zrinski Topić,spec. med. biokem.
 7. Tamara Marije Seme, prof., mag.knjiž.

Katalog knjiga http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=513

Katalog časopsa

Baza kliničkih smjernica UpToDate

u organizaciji knjižnice Klinike za dječje bolesti ugovorena je druga godina pretplate na bazu UpToDate

za razdoblje od 01.05.2018. – 30.04.2019.

Pristup bazi omogućen je sa svih umreženih računala Klinike za dječje bolesti i reguliran je validacijom IP adresa.

Poveznica na bazu je : http://www.uptodate.com/online

Upute za anywhere pristup kao i sve ostale informacije možete dobiti u knjižnici.

E časopisi u pretplati knjižnice KDB :

 1. Pediatrics
 2. European journal of pediatric surgery     
 3. Pediatric anesthesia
 4. Journal of pediatric orthopedics


OVID časopisi i knjige

(http://access.ovid.com/custom/kbsm/index.html )

na Ovid platformi za akademske i znanstvene ustanove RH dostupni su e-časopisi izdavača Wolters Kluwer i Lippincott Williams & Wilkins ( 200 tekućih i 52 arhivska naslova časopisa )

Pretraživači :

EZB baza elektroničkih časopisa   ( http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=IRB )

PERO ( http://lib.irb.hr/utility/pero/?kolekcija=sve&tip=2&upit=&posalji=) je  pretraživač elektroničkih baza podataka i elektroničkih kolekcija časopisa sa cjelovitim tekstovima dostupnih Hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici, koji su izradili djelatnici Knjižnice Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. (VIŠE SE NE AŽURIRA !)

Katalog elektroničkih časopisa (http://mjesec.ffzg.hr/webpac-ecas/ ) – je pretraživač elektroničkih baza podataka i elektroničkih kolekcija časopisa sa cjelovitim tekstovima dostupnih Hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici, koji je izradila Marijana Glavica s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. (VIŠE SE NE AŽURIRA !)

Hrčak ( http://hrcak.srce.hr/ )centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova

PRETPLATA E-KNJIGA

Na Ovid platformi pod linkom E-BOOKS dostupne su četiri knjige izdavača Wolter’s Kluwer u pretplati MZOŠ-a (pristup moguć sa svih umreženih računala u KDB) :

5-Minute Clinical Consult (25th edition, 2017)

Fischer’s Mastery of Surgery (6th edition, 2012)

Merritt’s Neurology (13th edition, 2016)

Washington Manual of Medical Therapeutics (2016)

SLOBODNI IZVORI E-KNJIGA

Free Books for Doctors – slobodan pristup u više od 360 naslova knjiga iz svih područja medicine

NCBI Bookshelf

The Electronic Textbook of Dermatology

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/  ) – omogućuje pristup svim bibliografskim, citatnim i bazama podataka sa cjelovitim tekstom za istraživačku i akademsku zajednicu (OVID, Science Direct, EBSCO, Scopus, Thomson Reuters/Web of Science, itd.)

OvidMEDLINE  najpoznatija medicinska baza podataka djelomično sa cjelovitim tekstom s bibliografskim informacijama o literaturi s područja bioznanosti, slobodno dostupna kao PubMed 

EBSCOhost – sadrži više bibliografskih i baza podataka sa cjelovitim tekstom kao što su CINAHL with full text ( zdravstvena njega), Health Source – Consumer edition, Health Source – Nursing/Academic edition

SCOPUS – Elsevierova multidisciplinarna bibliografska citatna baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica

Medicina utemeljena na dokazima (Evidence based medicine) :

Evidence Based Medicine 

National Guideline Clearinghouse – smjernice za kliničku praksu utemeljene na dokazima

Znanastvene tražilice :

Google Scholar  – internetski pretraživač znanstvene literature. Znanstvenicima omogućava lociranje i dohvaćanje različite znanstvene literature kao što su znanstveni časopisi, sažeci, recenzirani članci, priopćenja objavljena u kongresnim zbornicima, magistarski i doktorski radovi, knjige, poglavlja u knjigama, separati, prezentacije u PowerPointu, tehnička izvješća sa sveučilišta, akademskih ustanova, stručnih društava i istraživačkih skupina itd.

Medscape – tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)

Pretplata knjižnice u 2018. :

 1. European Journal of Pediatric Surgery
 2. Journal of Pediatric Orthopedics
 3. Pediatric Anesthesia
 4. Pediatrics

Your Content Goes Here

Probni pristup na kolekcije e-knjiga Books@Ovid

U organizaciji knjižnice Klinike za dječje bolesti do 5.lipnja 2019. omogućen je probni pristup na četiri e-kolekcije knjiga izdavača Wolters Kluwer i Lippincott Willimas & Wilkins (preko 260 naslova) :

LWW Doody’s Essential Collection 2019

LWW Doody’s Nursing Practice Core and Star Premier Titles Collection 2017/2018

LWW Doddy’s Premier Star Collection 2018

LWW Sports Medicine and Orthopaedics Book Collection 2018

Knjige su dostupne sa svih umreženih računala KDB preko poveznice http://access.ovid.com/custom/djecje/index.html na kojoj treba odabrati link E-BOOKS. Lista knjiga otvara se klikom na sliku.

Pristup je reguliran validacijom IP adresa, te korisnička imena i lozinke nisu potrebni.

Navedene e-knjige dostupne su za probno korištenje uz pridržavanje odredbi Zakona o autorskim pravima za elektroničke knjige i časopise. Sadržaj e-knjige može se koristiti samo za osobne potrebe tj. za potrebe znanstvenog ili nastavnog rada.
Zabranjeno je:

 • Kopiranje cijele e-knjige
 • komercijalna upotreba teksta
 • mijenjanje, zakrivanje ili uklanjanje oznaka koje ukazuju na porijeklo dotičnog sadržaja ili uvjete korištenja.

U slučaju kršenja propisanih pravila korištenja, moguće je ograničavanje ili ukidanje prava na daljnju upotrebu.

Tamara Marija Seme, prof., mag. knjižVoditeljica knjižnice
Mail : tamara.seme@kdb.hr
Tel : 01 4600 276
Mob : 091 4600 276, kratki 2276
Radno vrijeme za korisnike : ponedjeljak-petak 8.30 – 15.30
Pauza : 12.30-13.00
Smještaj knjižnice : upravna zgrada, 4.kat