Za upite roditelja o kontroloma, pregledima, naručenim operacijama i sl. odgovarati će na pitanja poslana na mail adresu: hitno.kdk@kdb.hr dežurni stariji kirurg.