Klinika za pedijatriju

Odjel za toksikologiju: tokso.odjel@kdb.hr

Odjel za nefrologiju: nefro.odjel@kdb.hr

Odjel za neurologiju: neuro.odjel@kdb.hr

Zavod za kliničku genetiku: genetika.odjel@kdb.hr

Zavod za dječju gastroenterologiju i prehranu: gastro.dijagnostika@kdb.hr

Odjel za kardiologiju: Kardio.Dijagnostika@kdb.hr

Odjel za pulmologiju, alergologiju i imunologiju: pulmoalergo.narudzbe@kdb.hr

Dermatologija: derma@kdb.hr

Ginekologija: ginekologija.sikanic@kdb.hr

Zavod za hematologiju i onkologiju: onkohemato.kdb@gmail.com

Klinika za kirurgiju: hitno.kdk@kdb.hr, odgovara  stariji dežurni stariji kirurg.

Zavod za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje: djecja.ari@kdb.hr

Zavod za radiologiju: radiologija@kdb.hr

Laboratorij: laboratorij@kdb.hr

Zavod za ortopediju: ortopedija@kdb.hr

Zbog novonastalih okolnosti uslijed epidemije, podršku i savjetovanje naših stručnjaka do daljnjeg možete dobiti i putem telefona/Interneta. Dostupni smo od ponedjeljka do petka u radno vrijeme od 8 – 16 sati.

U nastavku su navedeni telefonski brojevi i e-mail adrese na koje se možete javiti i savjetovati s kliničkim psiholozima, dječjim psihijatrima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorom i radnim terapeutima.

Poštovani roditelji,

Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za dječje bolesti Zagreb započinje s uzorkovanjem krvi za vanjske pacijente (isključivo crvene uputnice) te određivanjem klorida u znoju od 28.4.2020.
Za oba postupka, potrebno je naručiti se kako bi osigurali nužnu i propisanu distancu.

UZORKOVANJE KRVI
Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr
Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu.
Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

KLORIDI U ZNOJU
Narudžbe se zaprimaju isključivo na broj telefona 01 4600-245
Prilikom naručivanja dobit ćete kratku uputu.
Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

Hvala na razumijevanju i poštivanju uputa.