Poštovani roditelji,

Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za dječje bolesti Zagreb započeo je s naručivanjem za uzorkovanje krvi za vanjske pacijente (crvene uputnice/e-uputnice) te određivanjem klorida u znoju i testova opterećenja od 28.4.2020.

Za sve postupke koji uključuju uzorkovanje krvi potrebno je naručiti se. Samo u slučaju da donosite uzorak (mokraća, stolica) nije potrebno naručivanje.

Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr

Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu u obliku narudžbenice.

Naručiti vas može i vaš liječnik – pedijatar putem CEZIH-a direktno u naš sustav.

Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

Ukoliko dijete osim uzorkovana krvi ima i pretragu testa određivanja klorida u znoju, molimo naglasite da se potencijalno usklade termini za ove dvije pretrage.

Također, ukoliko je u dogovorenom terminu vaše dijete akutno bolesno, molimo javite nam i zatražite novi termin.

Katalog pretraga koje možete obaviti u našem laboratoriju nalazi se ovdje
Upute i pripremu djeteta za laboratorijske pretrage možete vidjeti ovdje

Katalog hitnih pretraga možete vidjeti ovdje

Zaprimanje uzoraka za mikrobiološku analizu

Od ponedjeljka 13. 03. 2023. uzorci za mikrobiološku analizu zaprimaju se od ponedjeljka do petka  u vremenu 8-11 sati te 17-20 sati.

Obrisak ždrijela i nazofarinksa za bakteriološku te za virološke pretrage uzima liječnik primarne zdravstvene zaštite i pacijent ga dostavlja u laboratorij.

Ukoliko je uzorkovanje potrebno izvršiti u laboratoriju, moguće je isključivo uz prethodnu narudžbu.

Narudžbe se primaju na mail laboratorij@kdb.hr od ponedjeljka do petka u vremenu 8-16 sati.