Poštovani roditelji,

Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za dječje bolesti Zagreb započeo je s naručivanjem za uzorkovanje krvi za vanjske pacijente (crvene uputnice/e-uputnice) te određivanjem klorida u znoju i testova opterećenja od 28.4.2020.

Za sve postupke koji uključuju uzorkovanje krvi potrebno je naručiti se. Samo u slučaju da donosite uzorak (mokraća, stolica) nije potrebno naručivanje.

Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr

Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu u obliku narudžbenice.

Naručiti vas može i vaš liječnik – pedijatar putem CEZIH-a direktno u naš sustav.

Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

Ukoliko dijete osim uzorkovana krvi ima i pretragu testa određivanja klorida u znoju, molimo naglasite da se potencijalno usklade termini za ove dvije pretrage.

Također, ukoliko je u dogovorenom terminu vaše dijete akutno bolesno, molimo javite nam i zatražite novi termin.

Katalog pretraga koje možete obaviti u našem laboratoriju nalazi se ovdje
Upute i pripremu djeteta za laboratorijske pretrage možete vidjeti ovdje

Katalog hitnih pretraga možete vidjeti ovdje

Zaprimanje uzoraka za mikrobiološku analizu

Uzorci se zaprimaju u laboratoriju od ponedjeljka do petka 8-20 sati.

Obrisak ždrijela i nazofarinksa za bakteriološku te za virološke pretrage uzima liječnik primarne zdravstvene zaštite i pacijent ga dostavlja u laboratorij.

Ukoliko je uzorkovanje potrebno izvršiti u laboratoriju, moguće je isključivo uz prethodnu narudžbu.

Narudžbe se primaju na mail laboratorij@kdb.hr od ponedjeljka do petka u vremenu 8-16 sati.