OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM (OHBP) S DNEVNOM BOLNICOM

U okviru Projekta unaprijeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu kojeg provodi Ministarstvo zdravlja RH uz pomoć zajma Svjetske banke 2. ožujka 2015. počeo je svojim radom Objedinjeni hitni bolnički prijem Klinike za dječje bolesti Zagreb (u našem slučaju bez pomoći Svjetske banke, isključivo minimalnim sredstvima Klinike).  Njegovim ustrojstvom postupno se uvode sve viši standardi u pružanju hitne medicinske skrbi akutno oboljeloj i ozlijeđenoj djeci na jednom mjestu te podiže razina kvalitete zdravstvene zaštite dječje populacije u RH.

Jedinstven moderno opremljen OHBP jedinica je koja skrbi za djecu s hitnim pedijatrijskim i kirurškim bolestima kako iz Zagreba tako i iz čitave RH u dobi od rođenja do navršene 18. godine života. Nastavila je dugogodišnju uspješnu kliničku praksu donedavno odvojenih hitnih ambulanti Klinike za dječju kirurgiju i Klinike za pedijatriju KDBZ.  OHBP s 24/7 radnim vremenom ima zasebne ambulante za pregled djece s pedijatrijskim i kirurškim bolestima, dnevnu bolnicu i prostor za promatranje, čekaonice te prostor za reanimaciju (ujedno i salu za tehnički manje zahtjevne kirurške operacijske zahvate i obradu rana). Precizna i jasno vidljiva signalizacija OHBP-a na tri svjetska jezika usmjerava korisnike naših usluga od hitnog ulaza u Kliniku prema trijažnom i ostalim prostorima.Pacijent dolazi  sa potrebom za hitnom medicinskom intervencijom, u bolnički informatički sustav (BIS) upisuju se njegovi opći podaci i pretpostavljena radna dijagnoza te kratki opis tegoba/događaja nakon čega se određuje individualna trijažna kategorija/stupanj hitnosti.

Timski rad u OHBP-u temelj je kvalitetnog skrbljenja za djecu – hitne bolesnike. Kvalitetni odnosi unutar članova tima prenose se i na odnos prema vanjskim suradnicima izvan OHBP-a (izvanbolničkoj hitnoj službi, pedijatrijskim i kirurškim Klinikama i Zavodima i ostalim službama KDBZ koje su u ovom trenutku zbog nedostatka prostora izdvojene iz prostora samog OHBP-a. TETRA komunikacijskim sustavom  OHBP je direktno povezan sa svim relevantnim zdravstvenim i nezdravstvenim strukturama u RH.

Objedinjeni hitni bolnički prijem organiziran je kao jedinstveno ulazno mjesto u Kliniku za dječje bolesti Zagreb za hitne slučajeve kod djece u dobi do navršene 18. godine života.

Radno vrijeme OHBP-a KDBZ je svakog dana od 00:00 – 24:00 sati.

U jedinici OHBP-a rad s pacijentom započinje trijažnim postupkom (brzim razvrstavanjem pacijenata)  koji obavljaju certificirane visoko obrazovane i motivirane medicinske sestre/medicinski tehničari. Trijaža ima za svrhu provođenje kategorizacije  pacijenata  prema hitnosti. Trijažna kategorizacija  provodi  se na objektivan način mjerljivim fiziološkim pokazateljima koji podupiru određivanje hitnosti za sve pacijente koji joj pristupe. Primjenjujemo modificiranu Australo-azijsku trijažnu skalu, koja ima 5 kategorija hitnosti, a kojom se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika, što po kategorijama može iznositi od 0 – 240 minuta. U ovom procesu ključnu ulogu ima  pacijent/dijete. Individualni i holistički pristup presudan je u pružanju što brže i bolje zdravstvene skrbi u pozitivnom okruženju uz primjereno informiranje i roditelja i djeteta.

Pacijenti se primaju na pregled prema redu hitnosti (trijaži), a ne prema vremenu dolaska. Prijem bolesnika u hitnim situacijama provodi se bez dokumentacije (uputnice, zdravstvene iskaznice), ali je dokumentaciju potrebno što prije dostaviti. Prilikom dolaska u OHBP roditelji djeteta bi po mogućnosti trebali donijeti uputnicu odabranog pedijatra/ liječnika obiteljske medicine ili Hitne medicinske pomoći, zdravstvenu iskaznicu, raniju medicinsku dokumentaciju i popis eventualnih lijekova koje dijete uzima. Podsjećamo da je za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom kod pregleda potrebna prisutnost roditelja ili zakonskog skrbnika te  pismena suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika za operacijski zahvat i hospitalizaciju.

Medicinske sestre u OHBP-u orijentirane su na pružanje visokokvalitetne, profesionalne i individualne zdravstvene skrbi holističkim pristupom s fokusom na pacijenta. Pri tom koriste najnoviju instaliranu tehnologiju i medicinsku opremu te svoja stručna znanja i vještine kako bi osigurale svakom pacijentu  ispravnu  i pravodobnu medicinsku skrb. Složenost medicinske skrbi zahtijeva promjene  ka učinkovitijem i kvalitetnijem pristupu pacijentu/djetetu uz stvaranje ugodne i tople atmosfere te osjećaja sigurnosti kako bolesnom djetetu tako i njegovim roditeljima i/ili pratnji. Sve medicinske sestre i tehničari OHBP-a uspješno su završili tečaj trijaže Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Rad s pedijatrijskom populacijom u OHBP-u jedno je od najstresnijih radnih mjesta u zdravstvu. Njegovo osoblje svakodnevno se suočava s vitalno ugroženom djecom, reanimacijskim postupcima, hitnim i neplaniranim intervencijama na djeci, radi i komunicira s roditeljima takve djece koji su ponekad u nemogućnosti kontrolirati svoj narasli stres uzrokovan bolešću djeteta. Posljedica je povećani  rizik od profesionalnog izgaranja osoblja budući se od njih očekuje 24-satna maksimalna fizička, psihička i profesionalna angažiranost i pravovremeni profesionalni odgovor na nerijetko nerealno velika očekivanja djece-bolesnika i njihovih roditelja, ali i ostalih članova tima.

Kontinuirana edukacija, usavršavanje i obnavljanje postojećeg znanja osnovni je preduvjet za kvalitetan rad medicinskih sestara i tehničara u OHBP-u. Kako bi ostali korak uz sve nove primjene i promjene hitnih postupaka redovito sudjeluju na tečajevima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara i tehničara (HUMS) djeluje Društvo dječjih kirurških djelatnosti koje jednom godišnje organizira edukacijski stručni skup.

Voditelj OHBP-a: Prim. Zoran Barčot, dr. med., FEBPS, specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra OHBP-a: Snježana Slabinjac Kordiš, bacc. med. techn.

Liječnik specijalist OHBP-a: Zdenka Pleša Premilovac, dr. med., specijalist pedijatar

Liječnici na radu u OHBP-u:

 • specijalisti pedijatrije i dječje kirurgije KDBZ

Medicinske sestre i tehničari OHBP-a:

 1. Barišić Marina, medicinska sestra
 2. Burić Anica, medicinska sestra
 3. Keščec Črlenec Bosiljka, medicinska sestra
 4. Laljak Gordana, medicinska sestra
 5. Matko Ingrid, , medicinska sestra
 6. Miler Blaženka, medicinska sestra
 7. Novaković Tatjana, medicinska sestra
 8. Ban Sabina, bacc. med. techn.
 9. Penić Tajana, medicinska sestra
 10. Planinc Slavica, bacc. med. techn.
 11. Rajić Kata, bacc. med. techn.
 12. Smiljanić Josipa, medicinska sestra
 13. Stanić Marina, medicinska sestra
 14. Škalic Mario, medicinski tehničar.
 15. Švarčan Jasenka, medicinska sestra
 16. Tušek Jurica, medicinski tehničar
 17. Jurinjak Marija, bacc. med. techn.
 18. Žamarija Vladimir, medicinski tehničar
 19. Hartek Renata, medicinska sestra
 • specijalizanti pedijatrije i dječje kirurgije KDBZ
 • liječnici – vanjski suradnici iz svih djelatnosti KDBZ
Prim. Zoran Barčot, dr. med., FEBPS, specijalist dječje kirurgijeVoditelj OHBP-a
e-mail: Zoran.Barcot@kdb.hr
Snježana Slabinjac Kordiš, bacc. med. techn.Glavna sestra OHBP-a
Kontakt
Telefon: 01 4600 124 (pedijatrijska ambulanta)
01 4600 195 (kirurška ambulanta)
Fax: 01 4600 169
E-mail: ohbp@kdb.hr