Poštovani roditelji,

Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za dječje bolesti Zagreb započinje s uzorkovanjem krvi za vanjske pacijente (crvene uputnice/e-uputnice) te određivanjem klorida u znoju od 28.4.2020.

Za oba postupka, potrebno je naručiti se kako bi osigurali nužnu i propisanu distancu.

UZORKOVANJE KRVI

Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr

Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu u obliku narudžbenice.

Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

KLORIDI U ZNOJU

Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr

Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu u obliku narudžbenice.

Uputa:

Kloride u znoju ne preporučuje se raditi:

  • djeci <2 tjedna starosti ili <2 kg tjelesne težine
  • akutno bolesnoj djeci, pothranjenoj ili slabo hidriranoj
  • kada su prisutne promjene na koži, edemi
  • na terapiji mineralokotikoidima i topiramatom

Nije potrebno doći natašte, a važno je da dijete pije dovoljno tekućine (vode) .

Ukoliko je u dogovorenom terminu vaše dijete akutno bolesno, molimo javite nam i zatražite novi termin.

Ukoliko dijete ima i uzorkovanje krvi, molimo naglasite da se potencijalno usklade termini za ove dvije pretrage.

PIRUVATI i TESTOVI OPTEREĆENJA (OGTT; LTT) potrebno je naručiti se e-mailom (laboratorij@kdb.hr ) i doći natašte (čista voda smije se piti).

Za pretragu PROFIL GLUKOZE, dijete jede i pije prema svojim navikama i preporuci liječnika i potrebno je naručiti se na e-mail adresu: laboratorij@kdb.hr

Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

Hvala na razumijevanju i poštivanju uputa.