KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Kirurška poliklinika

Kirurška poliklinika kao dio Klinike za kirurgiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb sastoji se od opće kirurške ambulante koja radi svaki radni dan, te specijalističkih ambulanti koje rade prema rasporedu u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu. Specijalističke ambulante pokrivaju traumatologiju,ambulante za opekline i plastičnu kirurgiju, urologiju, torakoabdominalnu kirurgiju, neurokirurgiju, te kirurgiju novorođenčadi.

Voditelj poliklinike:

 • doc.dr.sc. Ante Čizmić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra poliklinike:

 • Josipa Visković, mag.med.techn

Sestre u poliklinici:

 • Gorana Miličević, ms
 • Danijela Čepuran, ms
 • Jela Brkanac, ms
 • Asima Margalić, ms
 • Vesna Domjančić, ms
Opća ambulanta radi svaki radni dan ujutro od 7-15h u ambulantama 1 i 5.

Specijalističke ambulante rade prema rasporedu:

Ponedjeljkom:

prof.dr.sc. Božidar Župančić, dr.med., specijalist opće i dječje kirurgije i hitne medicine – urološka/abdominalna kirurgija – ujutro- ambulanta 6

prim. Zoran Barčot, dr.med., specijalist dječje kirurgije – opekline i plastična kirurgija – ujutro – ambulanta 7

doc.dr.sc. Ante Čizmić, dr.med., specijalist dječje kirurgije – torakoabdominalna kirurgija- ambulanta 8

Fran Štampalija dr.med., specijalist dječje kirurgije  – urologija – poslijepodne – ambulanta 6

 

Utorkom:

prim.mr.sc Mislav Bastić, dr.med., specijalist dječje kirurgije   – urologija – ujutro – ambulanta 6

mr.sc. Renato Ivelj, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – traumatologija – ujutro – ambulanta 4

doc.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ujutro – ambulanta 7

dr.sc. Miroslav Gjurašin, dr.med., specijalist neurokirurgije  – neurokirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Srijedom:

Zoran Bahtijarević, dr.med., specijalist dječje kirurgije   – urologija – ujutro – ambulanta 6

prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., specijalist dječje kirurgije – traumatologija – ujutro – ambulanta 4

prim.dr.sc. Antun Kljenak, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – opekline i plastična kirurgija – ujutro – ambulanta 7

Rok Kralj, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – opekline i plastična kirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Četvrtkom:

Filip Jurić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  –  traumatologija – ambulanta 4

prim.mr.sc. Anto Pajić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – urologija – ujutro – ambulanta 6

prim.mr.sc. Andrija Car, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ambulanta 7

prim.dr.sc. Mirko Žganjer, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – torakoabdominalna kirurgija – ujutro – ambulanta 8

Marko Mesić, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – abdominalna kirurgija – poslijepodne – ambulanta 6

Petkom:

Domagoj Pešorda, dr.med., specijalist opće kirurgije  –  traumatologija – ujutro – ambulanta 6

Andro Gliha, dr.med., specijalist dječje kirurgije  – novorođenačka i dojenačka kirurgija – ujutro – ambulanta 8

prof.dr.sc Pavle Miklić, dr.med., specijalist neurokirurgije – neurokirurgija – ujutro – ambulanta 8

Narudžbe za preglede vrše se preko jedinice centralnog naručivanja Klinike,

 • mailom na narudzbe@kdb.hr
 • faksom na broj telefona 01/ 4600-161
 • ili osobno na šalteru za centralno naručivanje sa uputnicom od izabranog liječnika opće prakse, odnosno pedijatra.

Također Vas naručiti može i Vaš liječnik opće prakse, odnosno pedijatar, direktno putem CEZIH-a iz svoje ordinacije kad postavi indikaciju za pregled liječnika specijaliste dječje kirurgije.

Nakon prijave na Upisnom šalteru 1, administratori će Vas upisati i uputiti u ambulantu liječnika koji će Vas primiti, odnosno za kojeg ste se naručili.

Radno vrijeme poliklinike za ambulantne bolesnike:
Svaki radni dan od 8 do13 sati, jedan dan u tjednu radi se i popodne od 12-19 sati. Djeca se na pregled u pravilu naručuju na tel 01/4600123 ili se naručuju e-uputnicom.

Za audiološke pretrage djeca se naručuju na tel 01/4600296 od 10 do 11 sati, ili mailom na bera@kdb.hr

Liječnici u otorinolaringološkoj poliklinici:

 • Prim.dr.sc. Irena Babić, dr. med., spec. otorinolaringolog i subspecijalist audiologije
 • Ivana Planinić Malbašić, spec. otorinolaringolog
 • Natalija Snovak, dr.med., spec. otorinolaringolog

Medicinske sestre u otorinolaringološkoj poliklinici:

 • Tatjana Boh, ms
 • Ankica Princip, ms

Naručeni pacijenti se primaju svaki dan od 8 do 18 sati.

Liječnici u oftalmološkoj poliklinici

 • Prim. Neda Striber, dr.med., spec. oftalmolog, subspecijalist dječje oftalmologije
 • Diana Franceschi, dr.med., spec. oftalmolog
 • Barbara Dawidowsky, dr.med., spec. oftalmolog, subspecijalist dječje oftalmologije

Medicinske sestre u oftalmološkoj poliklinici:

 • Danica Božić, bacc.med.techn
 • Marina Jandrijević, bacc.med.techn
 • Marica Šterc, ms
 • Željka Klemenčić, ms
 • Maja Blažević, ms

Narudžbe za preglede možete izvršiti putem fax-a, mail-a ili osobnim dolaskom na slijedeće brojeve ili mail adrese:

 • Fax: 01/4600-214
 • E-mail:
  pulmoalergo.narudzbe@kdb.hr
  pulmoalergo-ocna.narudzbe@kdb.hr

Osobno, u prostoru pulmo-alergološke ambulante (ispod oftalmološke ambulante), soba broj 5, svakim radnim danom od 08:00h-15:30h.

Informacije na telefone: 01/4600-148 radnim danom od 07:30-09:00h ili 01/4600-168 radnim danom od 08:00h-15:30h (narudžbe telefonom nisu moguće).

doc.dr.sc. Ante Čizmić, dr.med., specijalist dječje kirurgijeVoditelj poliklinike
Tel: 01/4600179
Josipa Visković, mag.med.technGlavna sestra
Tel: 01/4600195