Povodom dezinformacija koje obmanjuju i uznemiruju javnost, a  koje se objavljene u nekim medijima želimo Vas izvijestiti o slijedećem:

Djelatnicima Klinike za dječje bolesti Zagreb, a koji su se posljednjih 14 dana vratili iz inozemstva, ovisno o državi u kojoj su boravili, automatski je temeljem mjera koje su donijele nadležne institucije, određena mjera samoizolacije. Dakle, isključivo je na osnovu gore navedenih kriterija djelatnicima Klinike za dječje bolesti Zagreb određena mjera samoizolacije.
Napominjemo da do sada niti jednom djelatniku Klinike za dječje bolesti Zagreb nije dokazana infekcija COVID-19. O djelatnicima kojima je određena mjera samoizolacije vodi se službena evidencija, te smo o istom izvjestili i Ministarstvo zdarvstva.

Klinika za dječje bolesti Zagreb već je dana 13.3.2020.g donijela službenu Odluku da
„Svi djelatnici koji se vraćaju iz inozemstva u RH dužni su se javiti nadležnom liječniku
te nadležnom epidmiologu i ostati u samoizolaciji kroz 14 dana po procjeni epidemiologa“.
Svakodnevo održavamo sastanke kriznog stožera na nivou Klinike, pratimo i promptno implementiramo sve mjere i preporuke donesene od strane Kriznog stožera MZ i drugih nadležnih institucija, te smo na nivou Klinike poduzeli sve potrebne preventivne mjere s ciljem maksimalne zaštite naših pacijenata i djelatnika.

Uz navedeno, prema preporuci i u koordinaciji s nadležnim epidemiologom, a upravo zbog maksimalne odgovornosti, donesena je odluka da se u samoizolaciju upute i djelatnici koji su boravili u zemljama s niskim rizikom za koje nije izdana mjera o samoizolaciji, s ciljem da se maksimalno smanji rizik odnosno da se mogućnost eventualnog kontakta smanji na minimum.

Slijedom navedenog, potpuno odgovorno i profesionalno poduzeli smo sve, do ovog trenutka potrebne i moguće, mjere i aktivnosti kako bi maksimalno zaštitili naše pacijente kao i djelatnike.