Poštovani roditelji,

Odjel za medicinsku biokemiju i hematologiju Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za dječje bolesti Zagreb započinje s uzorkovanjem krvi za vanjske pacijente (isključivo crvene uputnice) te određivanjem klorida u znoju od 28.4.2020.
Za oba postupka, potrebno je naručiti se kako bi osigurali nužnu i propisanu distancu.

UZORKOVANJE KRVI
Narudžbe se zaprimaju isključivo putem e-mail adrese laboratorij@kdb.hr
Na poslan zahtjev na navedenu adresu, dobit ćete termin dolaska i kratku uputu.
Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

KLORIDI U ZNOJU
Narudžbe se zaprimaju isključivo na broj telefona 01 4600-245
Prilikom naručivanja dobit ćete kratku uputu.
Molimo Vas da poštujete zakazani termin jer u protivnom ćete se morati ponovno naručiti.

Hvala na razumijevanju i poštivanju uputa.