Prema preporukama Ministarstva zdravstva RH svi bolesnici trebaju donijeti negativan test na SARS-CoV-2 (navedeno realizira izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite) prije:

  • elektivnog kirurškog zahvata (kirurški zahvat na koji je Vaše dijete naručeno)
  • prije procedure koja generira aerosol kao što su intubacija (npr. kod magnetske rezonance ili neke druge dijagnostike u općoj anesteziji), laringoskopija, bronhoskopija, ezofagogastroduodenoskopija i sl.

Test ne smije biti stariji od 72 sata.

Sve detaljne upute dobit ćete od liječnika koji je indicirao zahvat ili pretragu.