ZAGREB, 22. rujna 2022. godine – Klinika za dječje bolesti Zagreb potpisala je ugovor o suradnji sa Sveučilišnom dječjom bolnicom Zürich (Universitäts-Kinderspital Zürich – KISPI), najvećom specijaliziranom bolnicom za djecu i adolescente u Švicarskoj te jednom od vodećih u Europi. Suradnja će obuhvaćati edukaciju medicinskog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb u području dječje kirurgije u Švicarskoj s perspektivom razmjene i drugih specijalnosti iz područja dječje medicine. Suradnja sa klinikom u Zürichu intenzivna je tijekom protekle 3 godine te su stručnjaci iz područja plastične i rekonstruktivne kirurgije više puta boravili u Zagrebu, a više od 20 djece bilo je uključeno u program kompleksne rekonstrukcije porođajnih anomalija šake.

„Universitäts-Kinderspital Zürich (KISPI) smo odabrali kao Partnera za edukaciju naših kadrova budući da su po broju postelja i opsegu medicinskih usluga vrlo slični našoj ustanovi. Obje ustanove stavljaju naglasak na kliničke ishode, a to uključuje potpuno izlječenje uz što manji broj komplikacija, kao i ukupno zadovoljstvo naših malih pacijenata i njihovih roditelja. Budući da su nam to zajednički prioriteti, izbor ove vrhunske sveučilišne Klinike kao strateškog partnera bio je naš logičan izbor. Ovom prilikom želio bih posebno zahvaliti prof. Uhli Mohlenu na podršci i spremnosti njegovog tima da omogući našim mladim liječnicima najkvalitetniju edukaciju iz područja dječje medicine. Program započinje razmjenom dječjih kirurga čime ćemo osigurati vrhunski ekspertni trening za kadrove koji će zasigurno biti nositelji kliničke pedijatrijske medicine u novoj Nacionalnoj dječjoj bolnici“, izjavio je ravnatelj bolnice prof. dr. sci Goran Roić.

U bolnici se nalazi i Dječji istraživački centar (CRC), prvi znanstveno-istraživački centar u Švicarskoj i jedan od vodećih istraživačkih centara pedijatrijske medicine i medicine mladih u Europi, koji je isključivo posvećen razvijanju algoritama visoko preciznih ranih dijagnoza i inovativnih terapijskih pristupa.

„Odjel za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zürich, Švicarska ponosan je na novouspostavljenu suradnju s Odjelom za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Naime, prvi hrvatski stipendist uspješno završava svoj observership staž u Zürichu. Svi se veselimo svijetloj budućnosti ove međunarodne suradnje“, kazao je prof. dr. Ueli Moehrlen, ravnatelj kirurgije u Sveučilišnoj dječjoj bolnici Zürich.

„Ovim ugovorom o suradnji, postojeći program širimo na cijeli spektar dječje kirurgije. Sveučilišna dječja bolnica ujedno je i vodeći Europski centar za fetalnu kirurgiju, a do sada su zabilježili više od 350 operacija na fetusima. Posebno nas veseli mogućnost pristupa ostalim komparativnim prednostima KISPI-ja prije svega istraživačkom centru te sudjelovanje u ekskluzivnom programu fetalne kirurgije“, zaključio je prof. Stjepan Višnjić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju.