KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Klinika za dječju kirurgiju nosilac je jedne od ključnih uloga u timu Klinike za dječje bolesti Zagreb. Sa svojih 25 liječnika specijalista (17 dječjih kirurga, 2 neurokirurga, 3 oftalmologa i 3 otorinolaringologa) te 6 specijalizanata dječje kirurgije, 88  medicinskih sestara (2 diplomirane medicinske sestre, 2 magistre sestrinstva, 18 bacc.med.techn., 1 diplomirani fizioterapeut, 66 srednje medicinske sestre, 1 radni terapeut) te više od 6000 relevantnih operacijskih zahvata u godini pruža mogućnost cjelovite kirurške skrbi za djecu.

Jedina dječja kirurška klinika u Republici Hrvatskoj okuplja gotovo polovicu hrvatskih dječjih kirurga na jednome mjestu, s mogućnošću izvođenja svih operacijskih zahvata na malom bolesniku (osim kardiokirurških) i kod najčešćih „rutinskih“ kirurških bolesti i kod najsloženijih, rijetkih, prirođenih i stečenih stanja. Bolnički kapaciteti sa 83 kirurške postelje, ujedno je čine i najvećom ustanovom dječje kirurgije u našoj zemlji.

Kakvoća medicinske skrbi, brzo izlječenje pacijenta i skraćenje njegovog boravka u bolnici osnovni su ciljevi našeg današnjeg rada. U proteklih 25 godina, unatoč ratnim okolnostima i teških gospodarskim uvjetima, u naš su kirurški rad uvedene najnovije sofisticirane tehnike i metode, a prosječni je boravak djeteta u bolnici smanjen s nekadašnjih 10 dana na današnjih nešto više od 5 dana, s tendencijom daljnjeg smanjivanja. Endoskopski, laparoskopski i mikrokirurški zahvati naša su svakodnevnica. Jedini u Hrvatskoj rabimo laser u operacijskim zahvatima na djeci, a ozbiljno se razmatra uvođenje dječje transplantacijske i kardijalne kirurgije.

Pod geslom „Sve za dijete pod jednim krovom“, rukovodeći se načelima integrirane pedijatrijske medicine, uz pomoć mnoštva suradnih ustanova i vrhunskih stručnjaka iz drugih medicinskih ustanova i u skladu s Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta, podižemo kakvoću i opseg usluga. Uvijek nastojimo da dijete ostane u najboljoj okolini – dječjoj bolnici – to jest da dovedemo najbolje stručnjake k djetetu. To se ne odnosi samo na stručnjake iz Hrvatske već i na najpoznatija svjetska imena. U našoj Klinici u proteklih 25 godina radilo je i boravilo dvadesetak multidisciplinarnih kirurških timova iz najboljih svjetskih dječjih bolnica iz SAD-a, Švedske, Švicarske, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Engleske. Upravo je naša Klinika bila nositelj organizacije svih 6 dosadašnjih hrvatskih kongresa dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, od kojih je drugi kongres, u  Duborvniku 1998. godine, ostao zapamćen po vrsnoći prezentacija, mnoštvu istaknutih gostiju iz zemlje i svijeta te po dobroj organizaciji. Posebno smo ponosni da smo bili organizatori Prvog svjetskog kongresa dječje kirurgije koji je održan 2004. godine u Zagrebu, na kojem je sudjelovalo, kroz suradne struke, više od 1200 specijalista pedijatrijske i kirurške medicine iz 73 zemlje svijeta i sa svih pet kontinenata.

Klinika za dječju kirurgiju nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i svake godine kroz nju prođe sve veći broj studenata dodiplomske i poslijediplomske nastave. Prenošenje naših znanja i iskustava budućim kolegama i mladim liječnicima pridajemo veliku pozornost, a da smo u tome uspješni, pokazuje činjenica da su naši kolegiji prema anonimnim anketama studenata već godinama ocjenjeni kao jedni od najboljih na Medicinskom fakultetu.

 • Marko Bašković, dr.med.
 • Mario Kurtanjek, dr.med.
 • Ivan Petračić, dr.med.
 • Andrea Domiter, dr.med.
 • Martina Štenger Kovačević, dr. med.
 • Elvira Kereković, dr. med.
 1. ZAVOD ZA TRAUMATIZAM DJEČJE DOBI

Pročelnik Zavoda: Prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., spec.dječje kirurgije

Glavna sestra Zavoda: Jasenka Kuprešanin, bacc.med.techn.

 A) Odjel za traumatologiju i plastično rekonstrukcijsku kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., spec.dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Lidija Barčot, mag.med.techn.

B) Odjel kirurgije glave i vrata

Voditelj Odjela: Prim. Neda Striber, dr.med. spec. oftalmologije, subspec. dječje oftalmologije

Glavna sestra Odjela: Ksenija Kovačić, dipl.med.techn.

 1. ZAVOD ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU

Pročelnik Zavoda: doc.dr.sc. Stjepan Višnjić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Zavoda: Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

 A) Odjel za novorođenačku i dojenačku kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.mr.sc. Andrija Car, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Marina Jurić, mag.med.techn.

B) Odjel za abdominalnu i torakalnu kirurgiju

Voditelj Odjela: Prim.dr.sc. Mirko Žganjer, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Nevenka Tuđman, bacc.med.techn.

 1. ODJEL ZA UROLOGIJU

Voditelj Odjela: Prim.mr.sc. Mislav Bastić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Odjela: Dubravka Đurkin, bacc.med.techn.

 1. OPERACIJSKI TRAKT I CENTRALNA STERILIZACIJA

Voditelj odjela: Prim.mr.sc. Anto Pajić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Odjelna sestra i glavna instrumentarka: Gordana Junković, bacc.med.techn.

Glavna sestra sterilizacije: Katarina Regvat,bacc.med.tech.

 1. POLIKLINIKA

Voditelj Poliklinike: Doc.dr.sc. Ante Čizmić, dr.med., specijalist dječje kirurgije

Glavna sestra Poliklinike: Josipa Visković, mag.med.techn.

 1. ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU

Glavna sestra Odjela : Sanja Ivanović, bacc.med. tech

Doc.dr.sc. Stjepan Višnjić, spec. dječje kirurgijePredstojnik Klinike
Tel: 385 1 46 00 171
Fax: 385 1 46 00 169
kdk@kdb.hr
Jasna PintarićTajništvo
Tel: 385 1 46 00 170
Fax: 385 1 46 00 169
e-mail: jasna.pintaric@kdb.hr
Božena Košević, dipl.med.technGlavna sestra
Tel: 385 1 46 00 173
Fax: 385 1 46 00 169
e-mail: bozena.kosevic@kdb.hr