KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Zavod za traumatizam dječje dobi

Referentni centar za dječju traumatologiju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

Odjel za traumatologiju i plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju smješten je na drugom katu objekta “Fisher“ Klinike za dječju kirurgiju.

Djeca su dio populacije koji je najizloženiji i najskloniji ozljedama, koje su najčešći uzrok smrtnosti. Ozljede u prometnim nezgodama, kući, školi, sportu te mjesta i okolnosti njihova nastanka, čine dječju traumatologiju predmetom interesa mnogih medicinskih specijalnosti.

Na odjelu se ponajprije liječe lomovi i ostale ozljede kostiju i zglobova. Cilj je potpuni oporavak djece s kostolomima u što kraćem vremenu, bez kasnijih funkcionalnih i estetskih posljedica. Traumatološki tim postiže izvrsne rezultate u konzervativnom i operativnom liječenju te uvodi i nove metode liječenja kostoloma djece, a usko surađuje i s ortopedskim timom Zavoda za dječju ortopediju. Sa Zavodom za dječju ortopediju naše bolnice provodimo fizikalnu terapiju i pratimo ozlijeđenu djecu, a surađujemo sa svim rehabilitacijskim centrima u Zagrebu i šire (konzilijarni pregledi u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Krapinske toplice).

Na odjelu godišnje boravi oko tisuću djece, o kojima skrbe tri liječnika i devet medicinskih sestara.

Opeklina je jedna od najtežih ozljeda u dječjoj dobi koja zahtijeva multidisciplinarno i timsko liječenje. Klinika za dječje bolesti jedini je opeklinski centar u Republici Hrvatskoj koji djeci stradaloj od opeklina i drugih stečenih ozljeda i bolesti kože pruža sveobuhvatno liječenje, rehabilitaciju i zbrinjavanje funkcijskih i estetskih posljedica. Tijekom godine se u hitnoj i specijalističkim ambulantama Klinike zaprimi na prvi pregled oko 400 djece s opeklinskim ozljedama od kojih se njih osamdesetak liječi bolnički. Uspješno liječimo i najopsežnije opekline kod kojih je nužna primjena kožnih autotransplantata, kulture keratinocita uzgojenih u laboratorijskim uvjetima ili umjetne kože (INTEGRA®). U liječenju primjenjujemo suvremene metode liječenja opeklina, debridmana nekroza i sve vrste modernih obloga i postupaka za rane i opekline.

Niz prirođenih i stečenih stanja koja zahtijevaju plastične i rekonstrukcijske kirurške zahvate liječimo na našem odjelu: od odstranjivanja kožnih tumora, pigmentnih promjena (madeža), modelacije ožiljaka do liječenja složenih prirođenih anomalija šake i stopala (sindaktilije, prekobrojni prsti, amnionske brazde), odstojećih uški, liječenja svih vrsta rana i upala mekih tkiva i ozljeda šake i stopala kao i operacija iz segmenta opće dječje kirurgije (preponske i pupčane kile, fimoze, nespušteni testisi, …).

Liječenje anomalija krvnih žila (hemangioma, arterijsko-venskih anomalija, nevus flammeusa) osim kirurškim pristupom vršimo i primjenom pulsed-dye lasera (PDL) u djece i odraslih, a bolesnici dolaze iz čitave Hrvatske.

U suradnji s Debrom (društvo oboljelih od bulozne epidermolize), a zahvaljujući osmišljenim originalnim i međunarodno priznatim operacijskim zahvatima, odjel je postao Regionalni centar za kirurško zbrinjavanje bolesnika s tom teškom nasljednom bolešću.

Posebnosti odjela su minimalno trajanje hospitalizacije te mogućnost smještaja majke uz dijete (kada za to postoje slobodni kapaciteti odjela), kao i mogućnost izolacije infektivnih bolesnika.

Tim :

Voditelj odjela: Prim. dr. sc. Igor Bumči, dr.med., specijalist dječje kirurgije
Glavna sestra zavoda: Jasenka Kuprešanin, bacc.med.techn.
Glavna medicinska sestra odjela: Lidija Barčot, mag.med.techn.
Radni terapeut: Šejla Marić Ibrahimović, bacc.therap.occup

Prim. Zoran Barčot, dr.med., FEBPS, specijalist dječje kirurgije (ambulanta ponedeljkom),
Prim mr. sc. Renato Ivelj, dr.med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta utorkom),
Domagoj Pešorda, dr.med., specijalist opće i dječje kirurgije (ambulanta ponedjeljkom)
Rok Kralj, dr.med., specijalist dječje kirurgije (ambulanta petkom)

Mario Kurtanjek, dr. med., specijalist dječje kirurgije

Prvostupnice sestrinstva:

Medicinske sestre:

Fizioterapeut:

Merica Tursan-Tabain, bacc. physioth.

Kontakt :

Telefoni: +385 1 4600 184, +385 1 4600 178 (odjel), +385 1 4600 185 (ambulanta), +385 1 4600 188 (liječnička soba)

Odjel za traumatologiju smješten je na drugom katu Klinike, a sastoji se od 8 soba s ukupno 32 bolesničkih postelja, WC-a za bolesnike s tušem i inox-kadom za hidroterapijske postupke kod opeklina te sestrinske i liječničke sobe.

Voditelj odjela : Prim.dr.sc. Neda Striber, dr.med. specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije

Glavna sestra odjela : Ksenija Kovačić, dipl.med.techn.

Odjel objedinjuje tri različite specijalističke struke: otorinolaringologiju, oftalmologiju i neurokirurgiju, a osnovan je unutar Klinike za dječju kirurgiju 1995. godine. Na odjelu sada rade tri otorinolaringologa, tri oftalmologa i dva neurokirurga. Rad na odjelu usko je vezan uz rad poliklinika navedenih struka. Odjel ima ukupno 10 kreveta, a po potrebi koristi i apartmane.

Kontakt :

Odjel: 01/4600-203
Voditelj Odjela: 01/4600295
ORL poliklinika: 01/4600123
Oftalmološka poliklinika: 01/4600148
Audiološki kabinet: 01/4600296

OTORINOLARINGOLOGIJA

U poliklinici se provodi dijagnostika svih bolesti iz područja dječje otorinolaringologije. Otološka dijagnostika je precizna jer se pregled uha uvijek obavlja optikom i/ili pneumatskim ljevčićem s optičkom lupom a nakon toga, po potrebi, odmah rade timpanometrijske pretrage. Nosne šupljine i nosno ždrijelo u pravilu se pregledavaju krutim ili fleksibilnim endoskopom. Suvremena audiološka oprema i iskustvo stručnjaka omogućava objektivnu dijagnostiku mjesta i jačine oštećenja već od novorođenačke dobi, tako da u naš audiološki laboratorij dolaze djeca iz cijele zemlje. U slučaju potrebe, zahvaljujući suradnji s našim anesteziolozima, audiološka dijagnostika se obavlja u općoj anesteziji kroz jednodnevnu hospitalizaciju. Inicijator smo i nosilac nacionalnog programa ranog otkrivanja i pravovremene dijagnostike prirođenog oštećenja sluha već od novorođenačke dobi.
Na odjelu su djeca hospitalizirana najčešće zbog operacije mandula, miringotomije s ili bez postavljanja ventilacijskih cjevčica, operacije kongenitalnih anomalija u području glave i vrata, te bolesti paranazalnih šupljina i grkljana. Primjenjuju se svi principi minimalno invazivne kirurgije koristeći endoskopske metode i suvremeni operativni mikroskop.

Informacije za roditelje:

Radno vrijeme poliklinike za ambulantne bolesnike:
Svaki radni dan od 8 do13 sati, jedan dan u tjednu radi se i popodne od 12-19 sati.

Naručivanje :

Djeca se na pregled u pravilu naručuju na tel 01/4600123 ili se naručuju e-uputnicom.

Za audiološke pretrage djeca se naručuju na tel 01/4600296 od 10 do 11 sati, ili mailom na bera@kdb.hr

NEUROKIRURGIJA

Godišnje se na odjelu liječi preko 700 neurokirurških bolesnika u dobi do 18 godina života iz svih krajeva RH radi različitih bolesti: ozljeda mozga ili kostiju lubanje, ozljeda glave, potresa mozga, tumora središnjeg živčanog sustava, malformacija krvnih žila mozga, hidrocefalusa i prirođenih anomalija mozga.
Godišnje se učini između 150 i 200 operacija na mozgu i kralježničnoj moždini, najčešće radi prirođenih anomalija središnjeg živčanog sustava, trauma mozga, hidrocefalusa, tumora mozga, tumora kralježnične moždine i kanala, te vaskularnih malformacija mozga. Trajanje operacija iznosi od 2 sata do desetak sati ili više ukoliko se radi o većim i dublje smještenim tumorima. Za izvođenje mikrokiruških operacija na mozgu koristi se najsuvremenija oprema među kojom ističemo neurokirurški operacijski mikroskop Zeiss NC4 i neuroendoskopski stup Storz. Neurokirurške zahvate na mozgu omogućava sudjelovanje najiskusnijih dječjih anesteziologa koji uspješno održavaju višesatnu anesteziju za vrijeme najsloženijih zahvata, a posebno u postoperativnom periodu kada se bolesnik liječi i prati u Jedinici intenzivnog liječenja od strane vrsnih dječjih anesteziologa i intenzivista. Pri operaciji jednog bolesnika u operacijskoj sali sudjeluje uvježban tim od ukupno desetak osoba, a sastoji se od neurokirurga-operatera, anesteziologa, instrumentarki, anestezioloških tehničara i drugog osoblja.

Informacije za roditelje:

Radno vrijeme ambulante za neurokirurgiju: utorkom od 13-18 sati, te u ostale dane za akutne bolesnike od 12-13 sati.

OFTALMOLOGIJA

Na odjelu i u poliklinici rade tri specijalista oftalmologije koji, zajedno sa svojim timom vladaju dijagnostičkim i operativnim tehnikama iz raznih područja dječje oftalmologije. Supspecijalistička poliklinika obavlja kompletnu problematiku dječje oftalmologije s naglaskom na slabovidnost i strabizam. Dijagnostika se provodi u ambulanti za strabizam, kabinetima za vidno polje, kontaktne leće, te ortoptiku i pleoptiku. U novije vrijeme nabavljen je i indirektni video oftalmoskop za pregled nedonoščadi. Operacije strabizma, plastični operativni zahvati, operacije ptoza te zbrinjavanje trauma oka dio su svakodnevnog rutinskog rada. Osposobljeni smo i opremljeni za obradu i terapiju bolesti i problematike iz područja cjelokupne pedijatrijske oftalmologije od rođenja do 18 godine života

Informacije za roditelje:

Naručeni pacijenti se primaju svaki dan od 8 do 18 sati.

Naručivanje :

Narudžbe su preko jedinice za centralno naručivanje (01/4600156),  a za očne vježbe i pregled vidnog polja  u očnoj ambulanti

Tim :

Liječnici:

  • Prim.dr.sc. Neda Striber, dr.med. specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije, voditeljica odjela
  • Prim.dr.sc. Irena Babić, dr. med., spec. otorinolaringolog, uži specijalist iz audiologije
  • Irena Planinić Malbašić, dr. med., specijalist otorinolaringolog
  • Dijana Franceschi Fatuta, dr.med, specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
  • mr. sc. Tatjana Voskresensky Horvat, dr. med., specijalist oftalmologije
  • Prim.dr.sc. Barbara Dawidowsky, dr.med. specijalist oftalmologije i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
  • Dr.sc. Miroslav Gjurašin, dr.med., spec. neurokirurg, voditelj referentnog centra za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva RH
  • dr. sc. Marta Borić Krakar, dr. med., specijalist neurokirurgije

Prvostupnica sestrinstva:

Medicinske sestre:

Prim.dr.sc. Igor Bumči, dr.med., spec.dječje kirurgijePročelnik Zavoda
Jasenka Kuprešanin, bacc.med.techn.Glavna sestra
Tel: 01/4600 184